Ośrodek zaczną remontować po nowym roku…

flash Wąchock

Budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Starachowickiej w Wąchocku jest w opłakanym stanie. Cierpią na tym pacjenci, cierpi personel medyczny, zmuszeni pracować w takich warunkach.

Już jakiś czas temu gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynku. Planowane było zwiększenie powierzchni użytkowej do 100 m kw. Dokumentacja miała uwzględniać: zagospodarowanie terenu – ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, oświetlenie, odwodnienie, ogrodzenie, zieleń oraz elementy małej architektury, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – winda zewnętrzna lub wewnętrzna, komunikacja, sanitariaty, termomodernizację budynku, wyposażenie budynku w odnawialne źródła energii, przebudowa kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych, garaż na karetkę, dostosowanie gabinetów, pomieszczeń oraz komunikacji do obecnych wymogów czy standardów.

Na jakim etapie obecnie są plany związane z remontem? – Przygotowywana jest dokumentacja techniczna i składamy wniosek o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi Jarosław Samela, burmistrz Wąchocka. – Chcemy wyremontować i wyposażyć budynek. Liczymy na dofinansowanie w wysokości 1,5 – 2 mln zł. Myślę że do końca roku powinniśmy wiedzieć, czy dofinansowanie zostanie nam przyznane. Jednakże pomimo tego czy pieniądze otrzymamy czy też nie, remont i tak się zacznie. Otrzymanie dofinansowania pozwoliłoby jednak na zakup potr5zebnych sprzętów do ośrodka, które wymieniają w potrzebach lekarze tj.: aparatury USG, EKG i in.

W budynku do wykonania jest przede wszystkim zewnętrzna elewacja, klatka schodowa – wylicza włodarz. – Brak jest pomieszczenia, które pełniłoby rolę magazynu. Chcemy wygospodarować na niego część poddasza.

12 sierpnia BR. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie publicznego obiektu ochrony zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budową garażu dla potrzeb tego obiektu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.