Jeśli burmistrz obiecał, to słowa powinien dotrzymać

Wąchock

TYGODNIK: Radni Wąchocka podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej, jednomyślnie udzielili absolutorium za 2016 rok Jarosławowi Sameli. Dlaczego?

R. JANUS, LIDER OPOZYCJI W WĄCHOCKIEJ RADZIE MIASTA: – Dla mnie nie było w tym żadnej niespodzianki. Jeśli burmistrz Samela ma większość przedstawicieli Rady Miasta po swojej stronie, trudno dziwić się, że będą głosować przeciwko niemu. Byłoby to nielogiczne. Jako opozycja braliśmy pod uwagę przede wszystkim czynniki merytoryczne budżetu. Wielokrotnie w czasie posiedzeń poszczególnych komisji dyskutujemy na różne tematy, w tym również dotyczące spraw finansowych gminy.

Dotychczas relacje na linii opozycja w Radzie Miasta – burmistrz nie były najlepsze. W wyniku głosowania można doszukiwać się drugiego dna?

– Z pewnością nie. Wiele razy mówiliśmy o wnioskach, jakie składano do budżetu. Spotykaliśmy się z rożnym odzewem. Koalicja i ekipa rządząca ma prawo do głosowania tego, co jest dla niej wygodne i na rękę. Naszym zdaniem kontrowersje budzi natomiast sposób realizacji niektórych inwestycji, a także ich zakres. Mówiono o tym, że sposób realizacji dróg będzie wyglądał inaczej niż obecnie. Wiele rzeczy w tym zakresie jest do dziś dla nas niewiadomych. Faktem jest, iż jesteśmy opozycją, która skupia się tylko i wyłącznie na meteorytyce. Nie głosujemy za tym, czy jesteśmy za burmistrzem czy przeciwko niemu. Takich wyborów dokonują mieszkańcy gminy raz na 4 lata. Głosujemy nad poprawnością realizacji budżetu lub jego brakiem. To w jaki sposób budżet jest projektowany w dużej mierze zależy od ekipy rządzącej. Uznaliśmy, iż jako opozycja głosujemy za absolutorium, tym bardziej że wiedzieliśmy o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie chcielismy być postrzegani jako radni, którzy nie podnoszą ręki tylko dla zasady: nie, bo nie. Nie na tym polega rola opozycji, która jeśli już jest przeciwko, musi wykazać się dlaczego ma takie, a nie inne zdanie.

Rezultat głosowania nad udzieleniem absolutorium oznacza, że do końca obecnej kadencji gospodarz Wąchocka może spać spokojnie?

– Opozycja zawsze ma prawo do tego, by w każdej chwili wyciągnąć żółtą kartkę. Rozmawiamy z burmistrzem, przedstawiamy mu swoje pomysły, koncepcje, które nie są tylko i wyłącznie wymysłem radnych. Jesteśmy głosem mieszkańców. Mamy nadzieję, że do końca kadencji nasze wnioski również będą realizowane. Reprezentujemy przecież pewną grupę ludzi, która głosuje na radnych w poszczególnych okręgach. Jeśli burmistrz dojdzie do wniosku, iż nie warto ich realizować, jesienią przyszłego roku okaże się czy mieszkańcy zechcą by dalej pełnił to stanowisko. A być może mieszkańcy zdecydują się dać szansę komuś innemu? Tego dziś nie wiemy.

Pana zdaniem miniony rok był dla burmistrza udany?

– Wiele spraw zostało zrealizowanych pozytywnie. Istotne jest to, iż wiele inwestycji drogowych nie zostało zrealizowanych. Wąchock cierpi drastycznie na brak dróg lokalnych. Większość z nich to drogi powiatowe i wojewódzkie. Nie tylko sam burmistrz, ale także członkowie jego komitetu, w czasie kampanii wyborczej obiecywali wykonanie niektórych dróg. Przykłady? Ulica Wesoła, Sporna do dziś nie zostały zrobione. To z pewnością powód do zmartwienia. Burmistrz i ekipa rządząca powinni dojść do wniosku, iż jeśli coś się obiecuje, to słowa należy dotrzymać. Mieszkańcy zwracali się do nas niejednokrotnie w tej sprawie. Przeciąga się realizacja drogi na Wygodzie. Gmina powinna iść właśnie w tym kierunku, tym bardziej, iż udało się zrealizować inwestycje kanalizacyjne i sanitarne. Mówiąc delikatnie stan nawierzchni pozostawia do życzenia. Wierzę w to, że w najbliższych miesiącach mieszkańcy Wąchocka i gminy poczują, iż ich potrzeby i zgłaszane postulaty są realizowane.

Komentuje dla TYGODNIK-a
JAROSŁAW SAMELA, BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK: – Wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium to efekt konsensusu jaki udało się wypracować w Radzie Miasta. Nic nie jest forsowane na siłę. Wnioski wypracowane są wspólnymi siłami. Budżet został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To efekt ciężkiej pracy wykonanej m.in. przez referat finansowy, który czuwa nad sprawami finansowymi gminy. Absolutorium otrzymuję już 11 rok z rzędu.

 

Dodaj komentarz