Już dziś zaczynają się obchody 55. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego!

Historia Wąchock

Piątek 19.01.2018r.—Szydłowiec

15:00 – Rozpoczęcie Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu Powstania

Styczniowego – Rynek Wielki w Szydłowcu, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego.

15:30 – Msza św. w intencji Powstańców 1863r. i Ojczyzny z udziałem Miejskiej

Orkiestry Dętej z Szydłowca – Kościół św. Zygmunta

16:20 – Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Adama Malanowicza

16:30 – Przejazd na groby Powstańców na cmentarz parafialny

16:50 – Złożenie kwiatów przy kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza

17:00 – Uroczystości patriotyczne – Zamek w Szydłowcu

Rozpoczęcie XII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r Szydłowiec-Wąchock

Poniżej przedstawiamy program obchodów rocznicowych w pozostałych miejscowościach:

Sobota 20.01.2018 r. – Suchedniów

7:30 – Msza Św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji

Powstańców 1863r.

8:30 – Przemarsz ulicą Bodzentyńską

8:45- Uroczystości przy krzyżu przedpowstańczym ul. Bodzentyńska, przysięga Kadetów z

Korpusu Kadetów z Suchedniowa.

9:30- Wymarsz XXV Marszu Szlakiem Powstańców 1863r. Suchedniów – Bodzentyn .

10:30 – Złożenie kwiatów przy mogile w Michniowie.

12:00 – Wejście do Wzdołu Rządowego, jasełka, opłatek – Zespół Szkół im. Oddziału Armii

Krajowej „Wybranieccy”.

15:05 – Przybycie do Bodzentyna, dołączenie pocztów sztandarowych, uczniów szkół,

gości.

15:15 – Przemarsz,defilada z udziałem Orkiestry Dętej z Bodzentyna , prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci .

15:30 –Uroczystości na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poległych oddziału

Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci, Przysięga „Strzelców”,

złożenie kwiatów przy Tablicy 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego „Organistówce” i na grobach Powstańców,zakończenie Marszu.

16:15 – Poczęstunek grochówką .

Niedziela 21.01.2018r. Wąchock

8:30 – Wyjazd uczestników z noclegu w Bodzentynie do Wąchocka.

9:00 -Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleńczych” w Opactwie Cystersów .

11:00-Rozpoczęcie uroczystości (dworek ul .Langiewicza). Złożenie kwiatów przy tablicy

upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnik Generała Mariana Langiewicza

11:15-Uroczystości państwowe przy pomniku Generała Mariana Langiewicza

12:00-Uroczysta msza Centralnych Obchodów 155. Rocznicy Wybuchu

Powstania Styczniowego.

14:00 – Zakończenie uroczystości, poczęstunek w Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Styczniowego.

Sobota, niedziela 27 – 28.01.2018r. Mostki

II Bieg Powstańców Styczniowych imieniem Majora Ignacego Dawidowicza

Sobota – terenowe zawody rowerowe, dystans ok. 30km.

Niedziela – bieg na dystansie 8,5 km i 22,5 km oraz crossduathlon (bieg 8,5 km + rower 22,5

km)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.