Dach kościoła w remoncie

Wąchock

Od początku sierpnia trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego na kościele klasztornym i na tzw. opatówce w Wąchocku. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ub. roku udało się zmienić pokrycie dachowe na północnym skrzydle Domu opata, a w bieżącym, ukończono prace przy skrzydle wschodnim. Dawna blacha stalowa została zastąpiona szlachetniejszą miedzią, a przegniłe części XIX – wiecznej więźby usunięto i uzupełniono zdrowym drewnem.

Drugi z projektów wymiany poszycia, dotyczy dachów nad nawami bocznymi kościoła klasztornego. Podczas prac ukazały się interesujące relikty romańskie – ponad sklepieniem obecnej kaplicy Serca Jezusowego znajdowało się niewielkie przeźrocze okienne, doświetlające nawę północną. A po przeciwległej stronie transeptu przebito identyczny otwór, wpuszczający światło do w/w kaplicy. We wnętrzu świątyni nie można zauważyć tych zamurowanych okien, ze względu na dekorację freskową. W kolejnych stuleciach znacząco zwiększono nachylenie dachu, a nowa konstrukcja zasłoniła romańskie okna, które znalazły się pod poszyciem.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.