Bezrobocie spadło o połowę!

Praca Wąchock

Z 695 w 2010 roku do 352 w 2018 r. O blisko 50% spadła liczba bezrobotnych – mieszkańców zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach!
Statystyki pokazują, że pod koniec marca br. w rejestrach starachowickiego PUP były 352 osoby. Wśród osób nie posiadających zatrudnienia było 174 kobiet. 41 osób miało prawo do zasiłku. Na początku roku czyli w styczniu bezrobotnych było nieco więcej, bo 366 osób, w tym 180 kobiet. 40 osób posiadało prawo do zasiłku.
Ciekawie przedstawiają się liczby bezrobotnych z poprzednich lat. W ciągu ostatniej dekady na terenie gminy Wąchock najwyższe bezrobocie odnotowano w 2010 roku. Osób bez pracy zapisanych w pośredniaku było wówczas 695. Najmniej w ostatnim dziesięcioleciu bezrobotnych jest teraz – 352 osoby! Szczegółowa statystyka z ostatnich lat przedstawiona została na wykresie.

9 – procent ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w starachowickim PUP stanowią mieszkańcy gm. Wąchock

Statystyka z marca 2018 rok
352 – liczba bezrobotnych z terenu gm. Wąchock
174 – bezrobotne kobiety
41 – osoby z prawem do zasiłku
85 – osoby bez kwalifikacji zawodowych
62 – osoby bez doświadczenia zawodowego
81 – osoby do 30. r.ż.
33 – osoby do 25. r.ż.
202 – osoby długotrwale bezrobotne
107 – osoby powyżej 50. r.ż.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.