Rzecznik Praw Dziecka docenił książnicę

Okolice

Biblioteka w Iłży, znalazła się w gronie 30 placówek nagrodzonych przez Rzecznika Praw Dziecka.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, została wyróżniona spośród 400 placówek w Polsce, które wzięły udział w konkursie na przeprowadzenie w swoim regionie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. W gm. Iłża przebiegał on pod hasłem „Najważniejsze słowa – ochrona i opieka – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka” i odbył się (20 listopada)  w Szkole Podstawowej w Błazinach.

Podczas spotkania, była okazja do szczerej rozmowy z dziećmi, o prawach dziecka, ale i też jak oni te prawa postrzegają w życiu codziennym. Propagując głośne czytanie dzieciom, na spotkaniu dzieci poznały opowiadanie „Bracia” z książki Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej, pt.: „Moje prawa! Ważna sprawa!

Następnie każda z grup dzieci, otrzymała karty z 12 Prawami Dziecka. Wspólnie z nauczycielami analizowano przepisy Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.