Na sprzęt i siłownię

Okolice

Gmina Wąchock złożyła cztery wnioski do konkursu głoszonego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.”. Udało się uzyskać 10 tys. zł na dwa najwyżej ocenione projekty. Pierwszy z nich zakładał doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowie w sprzęt ratownictwa drogowego. Drugi projekt zaproponowany przez Stowarzyszenie „Wielka Nasza Wieś” dotyczyło zagospodarowania terenu wokół siłowni plenerowej przy Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Wsi. Obydwa wpisały się zakres konkursu, który obejmował działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno –  kulturalnemu.

OSP Parszów jest najbliższą jednostką dysponowaną do kolizji i wypadków na drodze krajowej 42. Konieczne było uzupełnienie sprzętu służącego do ratownictwa. Dzięki pieniądzom z dotacji (4.900 zł) oraz z wkładu własnego gminy (ponad 5.000 zł) zakupiono: zestaw łańcuchów ciągnących i adapterów, urządzenia do usuwania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa oraz podpory i klocki do stabilizacji pojazdów. Całkowity koszt zakupów wyniósł 10.000 zł. Sprzęt został zaprezentowany podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa na drogach w Szkole Podstawowej w Parszowie. Odbyła się pogadanka oraz pokazy sprzętu ratownictwa drogowego i pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach.

W 2017 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Wsi z funduszu sołeckiego zostały zakupione i zamontowane urządzenia siłowni plenerowej. Zainstalowano pięć zestawów sprzętu, w każdym po dwa urządzenia. Nie zawsze jednak dało się korzystać z urządzeń siłowni. Potrzebne było stabilne podłoże. Właśnie dzięki dofinansowaniu wzmocniono podłoże kostką brukową, co umożliwia bezpieczne wykonywanie ćwiczeń niezależnie od warunków pogodowych i stanu gruntu. Na realizację zadania Urząd Marszałkowski przekazał dotację w kwocie 4.900 zł. Natomiast gmina Wąchock zapewniła fundusze w kwocie 5.100 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.