Inwestycje, budowy, remonty…

Okolice

Najnowszy ranking opublikowało prestiżowe, samorządowe czasopismo „Wspólnota”. Tym razem pod lupę wzięto wydatki inwestycyjne w latach 2014-2016 poczynione przez nasze miasta i gminy. Prezentujemy szczegółowe wyniki…

Przyjrzeliśmy się rankingowi, który podsumowuje wydatki w przeliczeniu per capita czyli na tzw. głowę mieszkańca. Przygotowywany jest on cyklicznie i pokazuje m.in. potencjał inwestycyjny samorządów. Jak podkreślają autorzy rankingu rok 2016 był ostatnim, kiedy poziom inwestycji samorządowych malał (liczony rok do roku). Szansą na lepszy wynik ma być bieżący rok, kiedy ruszają pierwsze inwestycje z nowego rozdania unijnych funduszy.

 Trzy najlepsze

Najlepiej w zestawieniu „Wspólnoty” wypadła gmina Wąchock z wydatkami inwestycyjnymi 616,30 zł na mieszkańca. Wąchock uzyskał w tegorocznym rankingu 161 miejsce. To znaczny spadek jeśli chodzi o ranking wydatków za lata 2013-2015, kiedy miasto znalazło się na 83 miejscu.

Inne gminy powiatu starachowickiego taki wysokim wynikiem pochwalić się niestety nie mogą, choć dobrze w rankingu prezentuje się również gmina Pawłów z wydatkami 426,86 zł na mieszkańca, ale 935 miejscem… W poprzednim rankingu Pawłów był na 740 miejscu.

W trójce najlepszych znalazła się jeszcze gmina  Nowa Słupia z wydatkami 390,46 zł na mieszkańca. Nowa Słupia jest sporo wyżej niż we wcześniejszym rankingu. Obecnie na 1021, a wcześniej na 1166.

Raz wyżej, raz niżej

Na kolejnych miejscach w rankingu znalazła się gmina Brody, gdzie wydatki na jednego mieszkańca wynoszą 355,11 zł, co dało gminie 1111 miejsce. W ub. roku Brody były na 1321. W Bodzentynie na inwestycje każdy mieszkaniec wydał 350,36 zł. Różnica w miejscach jest niewielka. W kategorii miast innych Bodzentyn w tegorocznym rankingu jest na 396 miejscu. Wcześniej był na 360.

Gmina Mirzec znalazła się na 1180 miejscu w kategorii gmin wiejskich. Wcześniej było to miejsce 1013. W Mircu na jednego mieszkańca przypadają wydatki rzędu 330,67 zł. Na ostatnim miejscu w naszym rankingu wśród miast powiatowych znalazły się Starachowice, gdzie wydatki na osobę wynoszą 278,54 zł, a gmina zajmuje 224.

gminaśrednie wydatki na osobę w latach 2014-2016miejsce w rankingu 2014-2016miejsce w rankingu w latach 2013-2015kategoria
Wąchock616,30 zł16183miasta inne
Pawłów426,86 zł935740gminy wiejskie
Nowa Słupia390,46 zł10211166gminy wiejskie
Brody355,11 zł11111321gminy wiejskie
Bodzentyn350,36 zl396360miasta inne
Mirzec330,67 zł11801013gminy wiejskie
Starachowice278,54 zł224miasta powiatowe

 

2013-2015 miejsce w rankingu2014-2016 miejsce w rankingupowiatśrednie wydatki inwestycyjne na osobę
71118skarżyski136,80 zł
8882starachowicki156,17 zł
206162konecki118,49 zł

 

Województwo świętokrzyskie znalazło się na tej samej 5. pozycji. Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2013-2015 wyniosły 211,17, w ubiegłym roku 298,61

 

2013-2015 miejsce w rankingu2014-2016 miejsce w rankingumiastośrednie wydatki inwestycyjne na osobę
68170Skarżysko-Kam.391,51 zł
205182Końskie373 zł
230224Starachowice278,54 zł

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.