Zobacz co udało zrobić się w gminie w 2017 r.

flash Pawłów

Przyjęty pod koniec grudnia 2016 roku gminny plan dochodów i wydatków na rok 2017 był bardzo obiecujący. Po stronie dochodów i wydatków znalazła się rekordowa w historii gminy kwota ponad 61 mln 816 tys. złotych. Po trzech kwartałach kwota po stronie dochodów wzrosła do poziomu ponad 64 mln 602 tys. złotych, a po stronie wydatków do kwoty 67 mln 897 tys. złotych.

Przyszkolna hala sportowa w Pawłowie

Na początku 2016 roku gmina Pawłów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przyszkolnej hali sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki w wysokości 3,5 mln zł zostały przyznane, a gmina Pawłów końcem września ubiegłego roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W listopadzie przetarg został rozstrzygnięty. Realizatorem przedsięwzięcia jest radomska firma DARCO Dariusz Żak. Cena ofertowa brutto tego oferenta wynosiła 8 432 861,16 zł.

– Realizacja hali sportowej idzie w dobrym tempie, choć na dzień dzisiejszy wykonawca ma około miesięczne opóźnienie w stosunku do założonego wcześniej harmonogramu. Dużym zagrożeniem dla terminowego wykonania inwestycji jest ryzyko nie wykonania pokrycia dachowego przed zbliżającą się zimą. Jego brak uniemożliwi większość prac wewnątrz budynku, a tym samym wygeneruje dodatkowe opóźnienia. Liczę, że realną datą zakończenia inwestycji jest wrzesień 2018 roku – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Przebudowa dróg gminnych w Radkowicach

Gmina Pawłów na przełomie 2015 i 2016 roku aplikowała o dofinansowanie przebudowy dróg w miejscowości Radkowice znajdujących się pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T oraz 0612T. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Koszt inwestycji został ustalony w postępowaniu przetargowym na poziomie 1,9 mln zł, z czego z PROW gmina otrzyma ponad 1,2 mln zł. Wykonawcą jest firma BUDROMOST ze Starachowic.

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Realizacja etapu pierwszego obejmuje przebudowę drogi gminnej 362012T Radkowice – Radkowice Podosiny. Jego zakończenie planowane jest na listopad 2017 roku. Etap drugi polega na modernizacji drogi gminnej 362011T Radkowice – Radkowice Podborze, a jego finalizacja określona została na listopad 2018 roku.

– Prace na obu odcinkach (etapach) prowadzone były równolegle co zaowocowało, że większość prac na obu odcinkach została już wykonana. Mieszkańcy zyskali przepiękne, nowoczesne a przede wszystkim bezpieczne drogi – mówi Henryk Więcław, Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie.

Budowa boiska w Rzepinie

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus realizuje projekt pn. „Budowa boiska sportowego w Rzepinie”. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w kwocie 240 tys. zł na realizację wyżej wymienionej inwestycji. Pozyskane środki pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Gmina Pawłów Plus rozpoczęliśmy szerszą inwestycję przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie. Inwestycja Stowarzyszenia zainicjowała pierwszy z trzech etapów budowy kompleksu boisk w Rzepinie. Stowarzyszenie w swoim etapie wykona boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz elementy małej architektury. Kolejne dwa etapy są w gestii gminy. W ramach nich będziemy realizować od podstaw boisko trawiaste oraz jego odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie. – mówi Krzysztof Charemski, sekretarz gminy Pawłów.

Budowa boiska w Szerzawach

Boisko w Szerzawach realizowane jest ze wsparciem finansowym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizatorem przedsięwzięcia jest radomska firma RAD-BUD Wiesław Radziejowski. Wartość zadania to ponad 1,29 mln złotych.

W kolejnym Tygodniku przybliżymy kolejne inwestycje.

Oprac. Piotr Maj

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.