Z myślą o mieszkańcach. Od teraz będzie się gdzie spotykać!

Kultura Pawłów Rozmaitośći

Duże inwestycje szykują się w gminie Pawłów! Przebudowane i zaadoptowane na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie zostaną: spichlerz w Pokrzywnicy, pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu, w Kałkowie, szkoła w Grabkowie oraz biblioteka w Tarczku! Powstaną świetlice środowiskowe, miejsca spotkań mieszkańców!

Gmina Pawłów działając wspólnie ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, ogłosiła przetargi na przebudowę i adaptację: spichlerza w Pokrzywnicy, pomieszczeń OSP w Brzeziu, OSP w Kałkowie, szkoły w Grabkowie i biblioteki w Tarczku. Budynki zostaną przebudowane na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie i mają służyć lokalnej społeczności.

Spichlerz

W spichlerzu w Pokrzywnicy wykonany zostanie nowy dach, podłogi, wymienione zostaną okna i drzwi. Dodatkowo otwory okienne zostaną poszerzone. Wykonane zostanie dodatkowe wyjścia z pomieszczenia Muzeum Sakralnego, będą podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Powstanie nowa klatka schodowa. Na piętrze przewiduje się także wydzielenie dużej sali wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz aneksem kuchennym. Remont spichlerza ma zakończyć się przed 30 listopada 2019 r.
Remiza
W Brzeziu, gdzie planowane jest prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem sanitarno – higienicznym, kuchennym oraz magazynowym, zagospodarowane zostanie piętro budynku oraz klatka schodowa. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna będzie mogła dostać się na kondygnację piętrową za pomocą zamontowanej na konstrukcji schodów specjalnej platformy poruszającej się na balustradzie. Wymienione zostaną okna i drzwi, podłogi, przebudowane zostaną schody zewnętrzne. Zakończenie prac przewiduje się do 30 kwietnia 2019 r.

Przychodnia i remiza

W Kałkowie przebudowana zostanie zachodnia część poddasza nieużytkowego budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką. Poddasze zostanie zaadoptowane do celów rozrywkowo – wypoczynkowych (sala środowiskowa). Wykonana zostanie klatka schodowa z poziomu przyziemia. Prace potrwają do 30 września 2019 r.

Szkoła

Na cele kulturalne przebudowana zostanie również część pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chybicach filia w Grabkowie. Istniejący obiekt to budynek użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej oraz Publicznej Przychodni Podstawowej Opieki Medycznej. W Grabkowie zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych i przebudowane zostaną schody zewnętrzne. Część szkolna zostanie oddzielona od części GOK. Będzie wydzielone WC i aneks kuchenny. Potrzebne będzie również wygospodarowania jednej dużej przestrzeni dla potrzeb świetlicy. Dostęp do świetlicy dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony przez zakupienie schodołazu wraz z przystosowanym do niego wózkiem inwalidzkim. Wejście do budynku wyposażone będzie w schody stałe oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Tu również prace mają potrwać do 30 września przyszłego roku.

Biblioteka

Ostatnią inwestycją realizowaną wspólnie ze ZGGŚ będzie przebudowa biblioteki w Tarczku. Istniejący obiekt do przebudowy to budynek użyteczności publicznej – Gminna Biblioteka. Wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych i przebudowane schody zewnętrzne, przebudowane zostaną łazienki z czego jedna zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Koniec prac przewiduje się na 30 września 2019 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.