To my tworzymy atmosferę w Górach Świętokrzyskich

Pawłów

Wzorem ubiegłych lat Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zorganizował kolejną edycję Programu Edukacji Ekologicznej dla gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2018 rok.

Konkurs odbył się pod hasłem „To my tworzymy atmosferę w Górach Świętokrzyskich” i został przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych tj.: klasy 0-IV i V-VIII oraz klasa gimnazjum.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej: w klasach 0-IV- wykonanie plakatu A3 „Śmieci? Dziękuję, nie palę” na temat przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu i sposobów walki z nim oraz promowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w klasach IV-VII i klasa gimnazjum- wykonanie pracy plastycznej w formie ulotki informującej społeczeństwo o korzyściach płynących ze stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Do oceny prac została powołana komisja konkursowa w składzie: Ewa Schmalenberg, Małgorzata Śliwczyńska, Alicja Kosmala, Grażyna Śmigielska, Anna Prostak-Latała, Teresa Lutrzykowska, Grzegorz Latała, Edyta Dawiec, Joanna Latała

W kategorii klas 0-IV Szkoły Podstawowej

Miejsce I: Wojciech Klamczyński, kl. IIa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach

Miejsce II: Gabriela Pożoga, kl. IV- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie

Miejsce III: Wiktoria Latała, kl. IIa- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach

W kategorii klas V-VIII Szkoły Podstawowej i gimnazjum

Miejsce I: Izabela Wrzesień, kl. VIII- Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach

Miejsce II: Wiktoria Wojteczek, kl. VI- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie

Miejsce III: Wiktor Ptak, kl. V- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie

Marlena Mergalska

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.