Seniorzy rozmawiają o mediach

Pawłów

O szansach, nadziejach i zagrożeniach płynących ze środków społecznej komunikacji dyskutowali uczestnicy spotkania w Pawłowskim Klubie Seniora.
Pawłowski Klubu Seniora działający na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie -Godowie, prowadzi aktywną działalność od stycznia tego roku.  W minionym tygodniu brat dr Mariusz Kuskowski ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego, kierownik placówki, zaprosił klubowiczów na spotkanie z Jarosławem Babickim, wydawcą, redaktorem naczelnym Tygodnika Starachowickiego.Gość podzielił się swoimi refleksjami na temat współczesnej działalności mediów i portali społecznościowych. W trakcie i po jego wystąpieniu padały liczne pytania. Seniorzy oceniali znane im media, podawali przykłady dobrego i złego dziennikarstwa, zwracali uwagę na zagrożenia dla dzieci i młodzieży płynące z Internetu. 

Seniorzy chwalą sobie udział w licznych zajęciach klubowych proponowanych przez br. Mariusza i  br Adama Sztukiewicza. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020

j

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.