Rehabilitacja na swoim miejscu

Pawłów Zdrowie i uroda

Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów dementuje informacje jakoby rehabilitacja mieszcząca się od lat w Ośrodku Zdrowia w Szerzawach została przeniesiona do Pawłowa. – W Pawłowie powstanie nowy dodatkowy gabinet rehabilitacyjny, bo takie są potrzeby – mówi.
– Czy to prawda, że rehabilitacja z Ośrodka Zdrowia w Szerzawach ma być zabrana? – pytają zaniepokojeni mieszkańcy.

  • Na ostatniej sesji Rady Gminy faktycznie jeden z radnych poruszył sprawę przeniesienia gabinetu rehabilitacji z Szerzaw do Pawłowa, jednak uważam, że takie rozwiązanie jest złe i nie doprowadzi do rozwiązania istniejących problemów – mówi Marek Wojtas, wójt gminy. – Problemem dla pacjentów gminy jest dostępność do usług rehabilitacyjnych. Wiąże się to z niskim kontraktem jaki na naszą gminę przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia. Od dłuższego czasu staraliśmy się o zwiększenie kontraktu, ale NFZ jest nieugięty i przeznacza na naszą gminę tyle świadczeń ile poprzednio, choć potrzeby mieszkańców są większe. W trakcie ostatnich negocjacji w NFZ dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej ponownie został postawiony pod ścianą i musiał podpisać kontrakt na taką samą liczbę świadczeń rehabilitacyjnych jak do tej pory.

Gmina Pawłów postanowiła jednak i tak walczyć o uruchomienie drugiej rehabilitacji. – Aby zwiększyć liczbę udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych gmina przystąpiła do konkursu, w którym można pozyskać unijne fundusze na utworzenie dodatkowego gabinetu w Pawłowie. Oferta konkursowa była złożona wspólnie z innymi gminami między innymi z gminą Starachowice, ale niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania. W najbliższych dniach ma zostać ogłoszony nowy konkurs z Europejskiego Funduszu Społecznego i będziemy ponownie składać ofertę. Mam nadzieję, że tym razem uda się uzyskać dofinansowanie – mówi wójt.

  • Intencją moją jest zwiększenie dostępności rehabilitacji. Zwiększenie takie może nastąpić albo wskutek zwiększenia obecnego kontraktu albo utworzenia nowego gabinetu. Podejmę wszelkie działania by na naszym terenie funkcjonowały dwa gabinety: jeden w Pawłowie, a drugi w Szerzawach. Czy to się uda, zobaczymy. W żadnym natomiast razie nie będą podejmowane działania w celu likwidacji czy przeniesienia gabinetu rehabilitacji z Szerzaw w inne miejsce, ponieważ w żaden sposób nie zwiększy to dostępności usług.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.