Z kanalizacją lżej i taniej

Pawłów

Na jesieni tego roku mają rozpocząć się prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Łomnie, co da otwartą drogę do skanalizowania południowej części gminy Pawłów. Na przełomie kwietnia i maja ma zostać podpisana umowa na dofinansowanie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Gminie udało się uzyskać 2 miliony złotych dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków w Łomnie. Wszystko dzięki bardzo dobremu wnioskowi, który przygotowali urzędnicy.  – Również po podpisaniu umowy składać będziemy wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łomno, a być może również innych miejscowości – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

Gmina będzie miała dwa lata na wybudowanie oczyszczalni. Jak zapowiada włodarz gminy, budowa kanalizacji będzie realizowana prawdopodobnie z kredytu jaki gmina zaciągnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Poza wspomnianym Łomnem do nowo powstałej oczyszczalni włączone zostaną cztery miejscowości: Nowy Bostów, Stary Bostów, Grabków oraz Krajków. Stanie się to najprawdopodobniej w ciągu 5 – 6 lat.

Projekt przewiduje budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR z zastosowaniem systemu do optymalizacji procesów usuwania azotu i fosforu w czasie rzeczywistym.

W gminie funkcjonuje 3 nowoczesne oczyszczalnie ścieków: w Pawłowie (wybudowana w 2013 roku), Godowie (wybudowana w 2000 roku, a kompleksowo zmodernizowana w 2015 roku) oraz Tarczku (wybudowana w 2009 roku) do których przyłączone jest aktualnie 16 miejscowości: Godów (bez Żuchowca i Gębic), Kałków, Dąbrowa (bez Polesia), Rzepin Drugi, Rzepin Pierwszy, Pawłów, Ambrożów, Chybice, Tarczek Górny, Tarczek Dolny, Świętomarz, Wawrzeńczyce, Brzezie, Szerzawy, Bukówka, Nowy Jawor (bez Starego Jawora).

 

Gmina sieć grawitacyjna i tłoczna ma prawie 146 kilometrów, a przykanaliki to kolejne 37 kilometrów. Sieć kanalizacyjną tworzą również przepompownie: 67 sieciowych i 46 przydomowych. To doskonały wynik. Niejedno miasto posiada gorsze rezultaty.

 

Wartość oczyszczalni ścieków oszacowana została na 4 milony złotych, z czego połowa 2 miliony złotych to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.