Spór o kontener

Pawłów Starachowice

Masa pism, ciągłe odwołania do organów wyższej instancji i spór między mieszkańcem gminy Pawłów a wójtem i kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. A wszystko o kontener mieszkalny.

Skarga

Rada Gminy w Pawłowie rozpatrywała skargę mieszkańca gminy na Marka Wojtasa, wójta gminy i Monikę Skrzeczynę, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Sprawę badała również Komisja Rewizyjna.

Do RG w Pawłowie wpłynęło pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości przekazujące korespondencję mieszkańca dotyczącą działalności wójta i ośrodka pomocy społecznej, z prośbą o stosowne załatwienie sprawy.

Chciał by wybudowano dom

Z zeznań kierowniczki wynika, że mężczyzna zwrócił się z wnioskiem o kontener mieszkalny i dodatek tzn. piecyk i założenie wody. Mieszkaniec ubiegał się o wybudowanie domu jednorodzinnego do 35 m kw. Wyniku postępowania wyjaśniającego otrzymał odmowną decyzję a w miejsce wybudowania domu zaproponowano zakup kontenera mieszkalnego o pow. 21 m kw. Mężczyzna nie zgodził się z decyzją ośrodka i odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Decyzja została uchylona. Ośrodek uzupełnił dokumentację i ponownie wydał decyzję odmowną. Historia się powtórzyła mieszkaniec ponownie odwołał się do SKO. Tym razem decyzja ośrodka została utrzymana. Mieszkaniec zaskarżył ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten z kolei uchylił decyzję co uzasadnił m.in. brakiem kosztorysu budowy domu. Osoba z uprawnieniami budowlanymi sporządziła na zlecenie gminy taki kosztorys. Wybudowanie domu miałoby kosztować 72.300 zł.

Używany kontener

Wnioskodawca nadal nie chciał pomocy rzeczowej w formie kontenera, a ośrodek ponownie wydał decyzję odmowną dotyczącą budowy domu. Ponownie zaskarżył decyzję do SKO, który tym razem utrzymał ją w mocy. SKO przyznało mężczyźnie kontener mieszkalny. Ten zaznaczył, że kontener ma być nowy i o wym. 21 m kw. Ze złożonych zapytań ofertowych wynikało, że najtańszy kontener kosztowałby 22.632 zł. Jednak cena ta nie mieściła się w możliwościach finansowych ośrodka. Dalsze postępowanie kierownik konsultowała z wójtem gminy.  Ustalono, aby ewentualnie zakupić kontener używany. Znaleziono takie w Starachowicach i podjęto decyzję o ich zakupie. W okresie kiedy trwała sprawa podobnego kontenera potrzebował pogorzelec.  Mężczyzna jako pierwszy został zaproszony do obejrzenia kontenera, który miał zostać odnowiony i doprowadzony do stanu by można zamieszkać w nim w godnych warunkach. Mieszkaniec odmówił jednak przyjęcia. Z tego względu ów kontener trafił do rąk innego mężczyzny (na terenie gminy jest obecnie 5 kontenerów mieszkalnych, jeden jest zamieszkiwany przez trzyosobową rodzinę). Wspomnianemu mężczyźnie GOPS zatem odmówił przyznania pomocy rzeczowej.

Bezzasadna

Rozpoczęła się kolejna wymiana korespondencji pomiędzy mieszkańcem a Kolegium Odwoławczym. W tym ostatnim jak zeznała M. Skrzeczyna treść była nasycona negatywnymi opiniami i uczuciami – Ubliżał i oczerniał w nich każdą osobę, która miała jakąkolwiek styczność z mężczyzną – czytamy. Kierownik zwróciła się zatem do dzielnicowego z prośbą o przeprowadzenie z mieszkańcem rozmowy dyscyplinującej.

Mężczyzna zarzucił kierowniczce że znęca się nad nim, co jak podkreśla kierowniczka nie jest prawdą, gdyż podczas rozmów okazywała mu należny szacunek. To samo zeznał wójt, który również został poproszony o wyjaśnienia. W grę wchodziła również sprawa o umorzenie opłat za odpady.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą, postanowiła ją uznać za bezzasadną.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.