Drożej za wodę i ścieki

flash Pawłów

W gminie Pawłów podniesiono taryfy na zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz za odprowadzenie ścieków. Tak jak w latach poprzednich gmina zaoferowała mieszkańcom dopłaty. Ile teraz będziemy płacić?


Choć patrząc na kilkugroszowe podwyżki na 1 m sześc. z początku wydaje się, że podwyżki są nieznaczne to w przeliczeniu na faktyczne zużycie wody w gospodarstwach kwota nie jest już taka mała.

Załóżmy, że każda osoba, mieszkająca w naszym gospodarstwie zużywa miesięcznie 3 m sześc. wody (1 m sześc.= 1000 l wody). W domu mieszkają cztery osoby. Koszt zużycia wody na jedną osobę w miesiącu będzie więc wynosił 9,45 zł. Jeśli pomnożymy to przez cztery osoby, da nam to kwotę w wysokości 37,80 zł. Rocznie – 453,60 zł. Do tej pory przyjmując te same kryteria było to odpowiednio 9,30 zł za osobę w miesiącu (37,20 zł za cztery osoby) oraz 446,40 zł rocznie. Łatwo więc policzyć, że rocznie podwyżka będzie nas w tym roku kosztować 7,20 zł.

Doliczmy do tego również stawki za odprowadzenie ścieków. Za ścieki odprowadzone z gospodarstwa, w którym zamieszkują 4 osoby, produkujące miesięcznie 3 m sześc. ścieków, zapłacimy 626,4 zł rocznie (52,20 zł za cztery osoby miesięcznie, 13,05 zł za jedną osobę w miesiącu). W 2016 r. płaciliśmy odpowiednio 590,40 zł rocznie (49,20 zł za cztery osoby w miesiącu, 12,30 zł za jedną osobę). Rocznie do opłat za odprowadzenie ścieków będzie trzeba więc dołożyć 36 zł.

woda w 2017/2018cena za 1 m sześć. (bez podatku VAT)kwota dopłaty do 1 m sześć.kwota do zapłaty po uwzględnieniu dopłaty
woda dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Pawłów, placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek wg wskazań wodomierza3,31 zł0,16 zł3,15 zł
woda dla przemysłowych odbiorców wody używanej do produkcji żywności3,69 zł0,34 zł3,35 zł
woda dla przedsiębiorstw, zakładów, spółek, spółdzielni i pozostałych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową, handlową i usługową3,35 zł3,35 zł
woda na cele socjalno-bytowe rozliczani ryczałtowo3,31 zł0,16 zł3,15 zł

 

ścieki 2017/2018cena za 1 m sześć. (bez podatku VAT)kwota dopłaty do 1 m sześć.kwota do zapłaty po uwzględnieniu dopłaty
ścieki odprowadzane przez gospodarstwa indywidualne z terenu gminy Pawłów, placówki służby zdrowia, oświaty, kultury i inne jednostki8,40 zł4,05 zł4,35 zł
ścieki odprowadzane przez przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie i pozostałe podmioty gospodarcze prowadzące działalność przemysłową, handlową i usługową8,47 zł1,92 zł6,55 zł
ścieki odprowadzane przez indywidualnych dostawców ścieków z pompowniami przydomowymi zasilanymi w energię z instalacji wewnętrznej dostawcy8,27 zł4,32 zł3,92 zł

 

ścieki 2016/2017cena za 1 m sześć. (bez podatku VAT)kwota dopłaty do 1 m sześć.kwota do zapłaty po uwzględnieniu dopłaty
ścieki odprowadzane przez gospodarstwa indywidualne z terenu gminy Pawłów, placówki służby zdrowia, oświaty, kultury i inne jednostki8,25 zł4,15 zł4,10 zł
ścieki odprowadzane przez przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie i pozostałe podmioty gospodarcze prowadzące działalność przemysłową, handlową i usługową8,32 zł2,02 zł6,30 zł
ścieki odprowadzane przez indywidualnych dostawców ścieków z pompowniami przydomowymi zasilanymi w energię z instalacji wewnętrznej dostawcy8,13 zł4,43 zł3,70 zł

 

woda 2016/2017cena za 1 m sześć. (bez podatku VAT)kwota dopłaty do 1 m sześć.kwota do zapłaty po uwzględnieniu dopłaty
woda dla gospodarstw indywidualnych z terenu gm. Pawłów, placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek wg wskazań wodomierza3,26 zł0,16 zł3,10 zł
woda dla przemysłowych odbiorców wody używanej do produkcji żywności3,64 zł0,34 zł3,30 zł
woda dla przedsiębiorstw, zakładów, spółek, spółdzielni i pozostałych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową, handlową i usługową3,30 zł3,30 zł
woda na cele socjalno-bytowe rozliczani ryczałtowo3,26 zł0,16 zł3,10 zł

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.