Rewolucja w szkolnictwie. Gimnazja odchodzą do przeszłości

Pawłów

Tak jak w innych gminach tak i w Pawłowie Rada Gminy podjęła decyzję o reorganizacji szkół. Gimnazja zostaną wygaszone, a w gminie pozostanie dziewięć szkół podstawowych. Radni zadecydowali również o likwidacji dwóch filii, gdzie nie uczyły się już dzieci.
Rada Gminy w Pawłowie podjęła jednomyślną uchwałę o reorganizacji szkół. Jej skutkiem będzie wygaszenie dotychczasowych gimnazjów, które funkcjonowały w: Pawłowie, Rzepinie, Szerzawaach i Chybicach. Na terenie Pawłowa będzie funkcjonowało dziewięć szkół podstawowych w Pawłowie, Rzepinie, Szerzawach, Chybicach, Godowie, Dąbrowie, Radkowicach, Jadownikach i w Łomnie. – W Łomnie, Dąbrowie i Godowie będzie musiała być wprowadzona nauka na dwie zmiany – mówi Marek Wojtas, wójt Pawłowa. – W kilku szkołach nie da się tak ułożyć planu, żeby wszystkie dzieci uczyły się na jedną zmianę – dodał.

Za wprowadzeniem zmian zagłosowali wszyscy obecni podczas obrad. Cztery gimnazja zostaną włączone w struktury szkół podstawowych w Rzepinie, Szerzawach, Chybicach i Pawłowie. Gimnazja skończą działalność 31 sierpnia 2017 roku. – Jaką szkołę ukończą uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjów, skoro już nie będziemy mieć gimnazjów? Będą uczyć się w ósmej i dziewiątej klasie szkoły podstawowej – pytał Jerzy Hamera, sołtys Pokrzywnicy.

Przed gminą Pawłów trudna i kosztowna reforma.

– Przez lata gmina inwestowała w oświatę, zostały stworzone dobrze wyposażone placówki, dobudowane budynki, tak by dzieci nie musiały uczyć się na dwie zmiany. Reforma spowoduje jednak, że niektóre duże sale będą stały puste, a dzieci znów będą musiały chodzić do szkoły na dwie zmiany – stwierdził Henryk Więcław, przewodniczący Rady Gminy.

Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto również uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji dwóch filii szkolnych w Rzepinku i Bostowie. – W Bostowie zostanie punkt przedszkolny. Nie będzie szkół podstawowych. Była to decyzja rodziców, którzy zapisali swoje dzieci do innych szkół. W filiach po prostu nie miałby się kto uczyć. W głosowaniu nad likwidacja szkół od głosu wstrzymała się radna Mariola Gałka, będąca jednocześnie prezesem starachowickiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uchwała czeka teraz na opinię Kuratorium Oświaty. Jeśli opinia będzie pozytywna, radni w Pawłowie podejmą jeszcze jedną uchwałę, tym razem likwidującą szkoły.

Z zapowiedzi włodarzy wynika, że nauczyciele nie stracą pracy w szkołach. Część z nich będzie musiała łączyć etat pracując w kilku szkołach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.