Jest sekretarz!

Pawłów

Krzysztof Charemski, będący do tej pory kierownikiem starachowickiego oddziału KRUS, został wybrany nowym sekretarzem gminy Pawłów.

Konkurs na wolne stanowisko sekretarza został ogłoszony po tym jak Jerzy Kaczor, dotychczasowy sekretarz postanowił odejść na zasłużoną emeryturę. Na konkurs wpłynęły dwie oferty. K. Charemski uzyskał pozytywny i najlepszy wynik z przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do zajmowania takiego stanowiska.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.