Budowa hali sportowej w Pawłowie rozpoczęta

Pawłów Starachowice

W trakcie wizyty Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów zaprezentował szczegółowo marszałkowi Adamowi Jarubasowi dwie, rozpoczynające się, bardzo ważne dla naszej społeczności inwestycje – budowę hali sportowej w Pawłowie oraz budowę zespołu boisk w Szerzawach. Inwestycje, na które dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana marszałka udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 4 mln złotych.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Gminy w Pawłowie. Następnie marszałek oraz wójt w asyście przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Więcława oraz Radnego Tomasza Ziewca wbili symboliczną łopatę rozpoczynając budowy. Na placach budów towarzyszyli także dyrektorzy szkół, w Pawłowie Witold Cieśla, a Szerzawach Aurelia Piwko i Grażyna Śmigielska.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Hala sportowa w Pawłowie to pierwszy element kompleksu sportowego w tej miejscowości. Wizja budowy kompleksu sięga jeszcze roku 2009. Samorząd wówczas zdecydował się na zakup 5 hektarów ziemi zlokalizowanych w centrum Pawłowa, za Urzędem Gminy. Niestety wszystkie działki w planie zagospodarowania przestrzennego widniały jako typowo rolnicze i nie można było tutaj, bez stosownych zmian, przeprowadzić tego typu inwestycji. Przystąpiono więc do prac nad zmianą planu zagospodarowania. Te okazały się bardzo czasochłonne. Dopiero w październiku 2014 roku, podczas sesji Rady Gminy, przedsięwzięcie budowy kompleksu sportowego w Pawłowie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planując na tę inwestycję 20 mln złotych i ustalając jej realizację na lata 2015-2020. Taka decyzja, podjęta jeszcze przez Radę Gminy ubiegłej kadencji, dała nowo wybranemu Wójtowi podstawy do dalszego działania.

NOWA WIZJA

Pierwsza koncepcja kompleksu zakładała umieszczenie wszystkich obiektów na wykupionych gruntach. W 2015 roku opracowana została nowa koncepcja zagospodarowania, która dodatkowo wykorzystuje plac, który zajmuje obecnie boisko sportowe. Powody były dwa – finansowy i praktyczny. Inwestycję chciano rozpocząć od budowy hali sportowej. Okazało się, iż przy próbie pozyskania dofinansowania lepiej punktowane będą inwestycje dotyczące hal przyszkolnych dlatego zdecydowano zaprojektować nową halę w miejscu, które dziś zajmuje boisko sportowe. Taka lokalizacja jest również bardzo praktyczna bowiem z nowej hali korzystać będą mogli bez przeszkód uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie.

HALA W PAWŁOWIE

Na początku roku gmina Pawłów złożyła wniosek o dofinansowanie  budowy przyszkolnej hali sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki w wysokości 3,5 mln zł zostały przyznane, a gmina Pawłów końcem września ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W dniu 10 listopada przetarg został rozstrzygnięty. Realizatorem przedsięwzięcia będzie radomska firma DARCO Dariusz Żak. Umowa z wykonawcą podpisana została 15 listopada. Cena ofertowa brutto tego oferenta wynosiła 8 432 861,16 zł.

Inwestycja polega na budowie szkolnej hali sportowej połączonej łącznikiem z istniejącym Zespołem Szkół. Obiekt niepodpiwniczony w części sali sportowej będzie parterowy, zaś w części zaplecza – dwukondygnacyjny. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 36,30 m i długości 44,70 m; wysokość hali – 11,85 m). Zasadniczą część budynku stanowi sala sportowa o powierzchni ponad 1 156 m2 połączona z widownią oraz z częścią zaplecza sanitarno – higienicznego oraz socjalnego i technicznego. Zaplecze sali sportowej stanowić będą dwa zespoły szatni z przebieralnią i natryskami oraz WC, magazyn sprzętu, pokój trenerów z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie porządkowe, szatnia ogólna odzieży wierzchniej w holu wejściowym, WC ogólne przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wentylatorownia i kotłownia. Nad zapleczem, na antresoli, znajdować się będą trybuny dla widzów z miejscami dla ok. 264 osób. Na piętrze znajdować się będą dwa zespoły sanitarne (damska i męska) dostępne bezpośrednio z dróg komunikacyjnych, widownia, sala ćwiczeń z szatnią i węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie do adaptacji. Obiekt będzie wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i instalacji elektrycznej. Przewidziano wejście główne do hali poprzez hol główny z poziomu terenu po schodkach oraz za pomocą pochylni. Zapewnione wyjścia ewakuacyjne z obiektu bezpośrednio z hali sportowej. Hala sportowa dostępna będzie również na poziomie piętra za pomocą łącznika z istniejącego budynku Zespołu Szkół. Wyjście z łącznika usytuowane będzie na drogę komunikacyjną pomiędzy WC ogólnodostępnym a klatką schodową. Wokół budynku wykonane zostanie utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej z wydzielonymi miejscami postojowymi.

DALSZE PLANY

Oprócz hali w nowej koncepcji kompleksu sportowo-rekreacyjnego przewidziano: pływalnię z gabinetem rehabilitacji o wymiarach 36×24 metrów, budynek wielofunkcyjny o wymiarach 18×12 metrów z przeznaczeniem na zaplecze sportowe oraz WC ogólnodostępne, altanę grillową o wymiarach 12×12 metrów, boisko do gry w piłkę o nawierzchni syntetycznej 60×35 metrów, boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni naturalnej 100×65 metrów, drogi wewnętrzne i parkingi dla samochodów osobowych i autobusów, plac z siłownią zewnętrzną.  Realizacja dalszej części kompleksu uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania na kolejne elementy kompleksu.

 

Dodaj komentarz