Jak minął rok?

Kultura Oświata Pawłów Wąchock

Wąchock

Jarosław Samela, burmistrz gminy Wąchock

– Najważniejszym wydarzeniem było zakończenie pierwszego etapu rewitalizacji Wąchocka.  Było to jedno z większych wydarzeń w minionym roku. Poza tym ważne było również podpisanie umowy na kanalizację w Parszowie. Po jej zakończeniu 99,8% gminy Wąchock będzie skanalizowane.

Pawłów

Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów

-W naszej gminie najważniejszym wydarzeniem było oddanie do użytku po trwającej rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Szerzawach. Było to bardzo ważne, ponieważ uczniowie nie muszą już uczyć się na dwie zmiany, także popołudniami. Dodatkowo w ubiegłym roku udało się oddać do użytku kompleks sportowy w Chybicach.

Oświata

Mariola Gałka, szefowa starachowickiego Związku Nauczycielstwa Polskiego

– Dla nas związkowców niezwykle ważnym wydarzeniem były wybory na kolejną kadencję we władzach związkowych. Miałam przyjemność uzyskać ponowne poparcie od swoich koleżanek i kolegów. W wojewódzkich władzach zasiadła znów nasza koleżanka Wanda Kołtunowicz, a w kraju związkom przewodniczył będzie nadal Sławomir Broniarz. Jest to dla nas niezmiernie ważne. Chcemy nadal walczyć z niesprawiedliwościami dotykającymi nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

Kultura

Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach.

– Były trzy wydarzenia, które moim zdaniem były najważniejsze. Pierwszym z nich był cykl spotkań, koncertów pn. „Zapomniane obrazy. Czego nie wiemy o Romach”. Drugim ważnym wydarzeniem w kręgu kultury była organizacja spotkań i wystawy „Z jednej budy” ukazującej rysunki uczniów z lat 1940-43, autorstwa Stanisława Szpinetera. Trzecim ważnym wydarzeniem w ub. roku był kolejny Festiwal Bluesowy „Blues pod piecem”. Zauważyliśmy wzrost zainteresowania tym gatunkiem muzyki, zarówno wśród starachowiczan jak i przyjezdnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.