Pawłów: Dofinansowanie na podręczniki

Pawłów

Do środy, 10 września można składać wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów z gminy Pawłów. Druki wniosków dostępne są we wszystkich szkołach z terenu gminy Pawłów oraz na stronie internetowej gminy www.pawlow.pl.

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą starać się rodzice uczniów rozpoczynających w tym roku szkolnym naukę w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej, III zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st., VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st., VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą objęto także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dochód na osobę w rodzinie ucznia, który ubiega się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, nie może przekroczyć 539 zł.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.