Wiercą i…. szukają wody

Pawłów

Jak informuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, w Tarczku trwają prace geologiczne mające na celu udokumentowanie zasobów wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wody, które zasiliłoby w wodę ujęcie w Szerzawach.

Projektowe szacunki zakładają uzyskanie w tych rejonach wydajności na poziomie nawet 60 m3/h. – Z niecierpliwością czekamy na wyniki badań. Taka wydajność rozwiązałaby problemy z niedoborem wody, szczególnie w okresie letnim w tej części gminy – dodaje.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.