Kto chce, ten pracuje!

Pawłów

na rastrze po lewej i po prawej stronie

Bezrobocie w gminie Pawłów w 2016 r.

553 – bezrobotni ogółem

264 – kobiety

78 – z prawem do zasiłku

130 – bez kwalifikacji zawodowych (61 kobiet)

108 – bez doświadczenia zawodowego (56)

481 – osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (235)

193 – do 30 roku życia (112 kobiet)

98 – do 25 roku życia (47 kobiet)

281 – długotrwale bezrobotni (131 kobiet)

127 – osoby powyżej 50 roku życia (33 kobiet)

***

24 – osób brało udział w pracach interwencyjnych (12 kobiet)

14 – osoby przebywające na stażu (11 kobiet)

8 – osoby biorące udział w pracach społecznie użytecznych (6 kobiet)

Bezrobocie w gminie Pawłów 2015 r.

675 – bezrobotni ogółem

297 – kobiety

124 – z prawem do zasiłku

149 – bez kwalifikacji zawodowych (60 kobiet)

143 – bez doświadczenia zawodowego (66 kobiet)

602 – osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (259 kobiet)

273 – do 30 roku życia (135 kobiet)

156 – do 25 roku życia (69 kobiet)

332 – długotrwale bezrobotni (128 kobiet)

144 – osoby powyżej 50 roku życia (35 kobiet)

***

15 – osób brało udział w pracach interwencyjnych (5 kobiet)

5 – osoby przebywające na stażu (3 kobiety)

8 – osoby biorące udział w pracach społecznie użytecznych (8 kobiet)

w dwóch kółkach obok siebie
553 – liczba bezrobotnych na koniec 2016 r.
675 – liczba bezrobotnych na koniec 2015 r.

 

Bezrobotni w gminie Pawłów w 2016 r.
styczeń – 710
luty – 703
marzec – 685
kwiecień – 635
maj – 606
czerwiec – 585
lipiec – 575
sierpień – 551
wrzesień – 543
październik – 553
listopad – 550
grudzień – 553

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.