Przy Lurdzkiej Grocie

Kultura Pawłów Rozmaitośći

Za nami XI Konkurs wiedzy Religijnej i Patriotycznej w Kałkowie-Godowie. Kto był najlepszy?

Konkurs został rozegrany w środę, 23 maja. Honorowy patronat nad imprezą objęła Danuta Krepa, starosta starachowicki. Organizatorami konkursu były: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie i Warsztat Terapii Zajęciowej przy parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie.

Za cel konkursu przyjęto integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych, dokonujące się poprzez dzielenie się zdobytymi wiadomościami z zakresu wiedzy religijnej i patriotycznej.

Motywem przewodnim XI edycji konkursu było 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się do malowniczego, plenerowego miejsca tuż przy Grocie Lurdzkiej. Tam w otoczeniu zieleni, przybyłych na konkurs gości, przywitał Roman Konopka – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Uroczystego otwarcia dokonała starosta, kierując słowa wsparcia i otuchy do zawodników oraz doceniając ich udział w pielęgnowaniu patriotyzmu i wartości religijnych. Podkreśliła również powagę konkursu jako wydarzenia, które wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W konkursie udział wzięli uczestnicy z następujących placówek: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Sędku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

I miejsce zdobyła drużyna z WTZ w Jedlance Starej, bezbłędnie odpowiadając na pytania konkursu i odgadując hasło tegorocznej edycji, które brzmiało: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania biesiadowali przy grillu.

XI Konkurs Wiedzy Religijnej i Patriotycznej został współfinansowany ze środków przekazanych przez Powiat Starachowicki w ramach zadania publicznego:

Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych.

Andrzej Amborski

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.