Pawłów i Bostów zyskają dzięki unijnym pieniądzom. Gmina przebuduje GOK!

Pawłów

Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” przygotowany przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z partnerami – gminami członkowskimi: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej wynoszące ponad 15,6 mln zł.

Najważniejszymi inwestycjami, które będą zrealizowane to: rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich,gdzie powstaną stanowiska z wirtualną rzeczywistością, gdzie będzie można przenieść się w podróż do przeszłości do momentu, w którym król Władysław Jagiełło przy okazji pielgrzymki na Święty Krzyż w drodze na koncentrację armii przed bitwą pod Grunwaldem przyjął w zamku w Bodzentynie posłów książąt pomorskich. W Łagowie powstanie galeria produktów lokalnych. W Hucie Szklanej rozbudowana zostanie osada średniowieczna.
Udział w projekcie będzie miała także gmina Pawłów, gdzie powstaną dwa miejsca na trasie benedyktyńskiego szlaku. Wytypowane zostały miejscowości Pawłów i Bostów Stary, gdzie mają powstać regionalne ośrodku dokumentacji historii, To tutaj zostanie stworzone miejsce, gdzie będą mogły być gromadzone pamiątki rodzinne ludzi związanych w regionem świętokrzyskim, stare zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki, muzyka oraz, co bardzo ważne, historia mówiona.

– W ramach projektu chcemy całkowicie przebudować Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest to co prawda 20-letni budynek, ale ma zostać zmieniony właśnie na potrzeby regionalnego ośrodka dokumentacji historii – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów. – GOK zostanie kompletnie przebudowany. Drugie miejsce na benedyktyńskim szlaku powstanie w obecnej Szkole Podstawowej w Bostowie. Obecnie uczęszczają do niej dzieci z Radkowic, ponieważ w radkowickiej szkole trwa kompleksowy remont. Po jego zakończeniu, gdy dzieci przeniosą się z powrotem do Radkowic, jedno piętro bostowskiej szkoły przeznaczymy właśnie na wspomniany projekt.
Jak zapowiada wójt w obu budynkach, które gmina wyznaczyła do projektu powstaną skryptoria, izby i warsztaty. Powstanie np. warsztat pokazujący jak wyglądało czerpanie papieru. – Zarzucano nam, że Pawłów ma niewiele wspólnego ze szlakiem benedyktyńskim, a to nieprawda. Na terenie gminy była szkoła prowadzona przez Benedyktynów, a ich dziedzictwo zostało rozpowszechnione na całym terenie.

Wójt szacuje, że realizacja takiego projektu może potrwać ok. 2 lat. – W przyszłym roku pewnie będzie przygotowywana dokumentacja. Faktyczna realizacja projektu to w przybliżeniu 2019 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.