Ksiądz Czesław Wala odznaczony przez prezydenta Polski!

Pawłów

Ksiądz infułat Czesław Wala, budowniczy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wręczenie odznaczeń państwowych odbyło się w piątek, 9 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Ks. infułat Czesław Wala został odznaczony za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i społecznej, za działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Aktu dekoracji dokonał sekretarz stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski. Na uroczystości obecny był senator RP Jarosław Rusiecki.
Ks. Cz. Wala ma 82 lata. Jest absolwentem seminarium duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964.
Pierwszą parafią w jakiej posługiwał było Sławno w powiecie opoczyńskim. Od 1967 r. był wikariuszem w parafii w Krynkach. Zorganizował punkt katechetyczny w Kałkowie w gospodarczej szopie. 14 czerwca 1971 roku została poświęcona kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kałkowie. W 1983 pomimo przeszkód z strony ówczesnych władz rozpoczął budowę kościoła. Od księdza Eugeniusza Makulskiego (kustosza sanktuarium w Licheniu) otrzymał kopię obrazu Matki Boskiej Licheńskiej dla kościoła w Kałkowie. Twórca Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu.
Ksiądz infułat jest laureatem ogólnopolskiej nagrody Stowarzyszenia Civitas Christiana im. ks. Bolesława Domańskiego (1995), Kawalerem Orderu Uśmiechu (1998), laureatem nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością (2008), laureatem pierwszej edycji nagrody Świętokrzyska Victoria (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Kustosz em Pamięci Narodowej (2009).

1 Komentarz dla “Ksiądz Czesław Wala odznaczony przez prezydenta Polski!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.