Koncert dla Niepodległej

Okolice Pawłów

19 sierpnia pięknym koncertem pt. „Niepodległa” w wykonaniu Kompanii Estradowej „Patrol” Świętokrzyskiego Batalionu PDS im. „Czwartaków”, działającej przy Klubie Spółdzielczym Wanacja w Starachowicach, rozpoczęły się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Wojska Polskiego i zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prezes Związku Kombatantów Dowódca Batalionu płk ds Jarosław Chrobot rysem historycznym i poezją wprowadził zgromadzonych w nastrój uroczystości. Również ks. kustosz ppłk ds Zbigniew Stanios w pięknych słowach przybliżył zgromadzonym intencje Mszy Świętej. Wspólnie modlono się za Ojczyznę. W uroczystościach wziął także udział Konecki Batalion PDS im „Majora Hubala” pod dowództwem mjr ds Janusza Stępnia. W uroczystościach uczestniczyły Kombatanckie poczty sztandarowe.

Po zakończonej Mszy złożono kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i został odczytany Apel Pamięci.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.