Jesteś rodzicem przedszkolaka? Przeczytaj!

Oświata Pawłów

Ważne dla rodziców przedszkolaków!
W gminie Pawłów ustalono harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego w oddziałach przedszkolnych na terenie gm. Pawłów na rok szkolny 2018/2019.

28.02 – składanie w oddziale/punkcie przedszkolnym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wyznaczonych kryteriów

  • 1.03 – 26.03, godz. 8.00 – 15.00 – złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata określonych kryteriów

  • 12.04 – 27.04, godz. 8.00 – 15.00 – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc

  • do 29.03, godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  • 5.05, godz. 15.00 – postępowanie uzupełniające

  • 30.03, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 9.05, godz. 15.00 – postępowanie uzupełniające

  • 9.04, godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  • 11.05, godz. 15.00 – postępowanie uzupełniające

  • 10.04, godz. 15.00 – podanie do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  • 15.05, godz. – postępowanie uzupełniające

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.