Gm. Pawłów. Kto będzie administratorem cmentarza?

Pawłów

Chodzi o zajmowanie się powierzchnią cmentarza, która wynosi 0,9700 ha w okresie od 1.01 do 31.12.2018 r. Administrowanie ma obejmować: pielęgnację zieleni znajdującej się na terenie cmentarza w tym: 3-krotne koszenie i grabienie terenów o powierzchni ok. 4700 m kw.w okresie do końca maja, lipca, września, pielęgnację krzewów – cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka samosiejek w wieku do 10 lat wraz z pasem 1,5 m, bieżące utrzymanie terenu w  czystości, całoroczne utrzymanie dróg i alejek w tym: koszenie i grabienie, zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem śliskich nawierzchni, całoroczne utrzymanie terenu parkingu, w tym: zamiatanie, odśnieżanie i posypywanie piaskiem śliskich nawierzchni.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.