Boisko pod koniec października

Pawłów
Jak informuje Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, nawałnica która miała miejsce 10 sierpnia br., spowodowała duże zniszczenia w gminnej infrastrukturze. Ucierpiało m.in. boisko wielofunkcyjne w Szerzawach. – Została zmyta skarpa przy boisku ze sztuczną nawierzchnią. Dalsze opady groziły uszkodzeniem podbudowy boiska. Aby zabezpieczyć boisko na przyszłość została podjęta decyzja o umocnieniu skarpy i budowie muru oporowego. Czynności te nie były ujęte w projekcie budowlanym ale są niezbędne do wykonania. Prace budowlane przy umocnieniu skarpy powinny się rozpocząć jeszcze we wrześniu br. Do czasu wykonania robót budowlanych nie będzie można korzystać z boiska. Z tego powodu przesunięto termin otwarcia boiska na koniec października br. – poinformował włodarz.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.