Gazyfikacja Rudek i Nowej Słupi

Nowa Słupia

Jest duża szansa, że gaz, który obecnie jest prowadzany rurociągiem na obszarze Rudek dotrze w ciągu dwóch lat do Nowej Słupi. To wynik wielu spotkań roboczych Wójta Gminy Nowa Słupia Andrzeja Gąsiora z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej (PSG). To bardzo duża inwestycja, której powodzenie również zależeć będzie od administracji Urzędu Gminy.

W tym celu w najbliższym czasie Wójt Gminy Andrzej Gąsior podpisze list intencyjny w sprawie powstania odcinka dystrybucyjnego sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku od Rudek poprzez Baszowice do Nowej Słupi. Dokument określi szczegółowe ramy współpracy Gminy Nowa Słupia a PSG, co pozwoli w pierwszym rzędzie na rozpoczęcie prac analitycznych i projektowych.

W dniu 25 stycznia br. z mieszkańcami Nowej Słupi (ul.Partyzantów) oraz Baszowic (łącznie 38 osób) oraz w dniu 27 stycznia br. z mieszkańcami Rudek (45 osób) odbyły się spotkania informacyjne w sprawie gazyfikacji tychże obszarów miejscowości.

To właśnie od msc. Serwis (obecny gazociąg) poprzez Baszowice i dalej ul. Partyzantów w Nowej Słupi ma zostać zasilona w gaz Nowa Słupia i kolejne obszary. To trasa najbardziej ekonomiczna ze względu na pokrycie w gospodarstwa domowe.

W spotkaniach zorganizowanych przez Wójta Gminy Andrzeja Gąsiora uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Kielce: Zbigniew Chutnik – Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta, Marcin Kowalczyk –  p.o. Kierownik Sekcji Rozwoju, Anna Tyńska-Zbróg – Starszy Specjalista  ds. Komunikacji, Jan Wojtasik – Specjalista ds. Technicznych Gazownia w Starachowicach oraz dodatkowo z ramienia Urzędu Gminy Z-ca Wójta – Włodzimierz Zaręba.

Omawiano zagadnienia związane:

– zakresem działalności PSG,

– procesem przyłączenia do sieci gazowej (w tym koszt opłaty przyłączeniowej),

– zakresem rozbudowy sieci gazowej koniecznym do wykonania w celu gazyfikacji,

– zasadami i orientacyjnymi kosztami związanymi z budową instalacji gazowej,

– przewidywanymi kosztami związanymi z ogrzewaniem budynków,

– kryteriami budowy sieci gazowej.

Ustalono m.in. do dnia 30.03.2017 r. Urząd Gminy w Nowej Słupi zbierze oraz dostarczy do Oddziału w Kielcach wnioski od mieszkańców (Nowa Słupia ul.Partyzantów i Baszowice) zainteresowanych przyłączeniem oraz ankiety osób „niezdecydowanych”,

Do dnia 30.05.2017 r. Urząd Gminy w Nowej Słupi zbierze oraz dostarczy do Oddziału w Kielcach wnioski od mieszkańców (Rudki) zainteresowanych przyłączeniem oraz ankiety osób  „niezdecydowanych”, PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w ciągu 2 miesięcy od daty dostarczenia zebranych wniosków/ankiety opracuje wstępną koncepcję zasilania przedmiotowego obszaru w paliwo gazowe oraz sporządzi analizę ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.

Wnioski oraz ankiety do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.