Św. Krzyż turystyczną perełką

Nowa Słupia

Prace konserwatorskie m.in. w Kaplicy Oleśnickich, Zakrystii oraz w krużgankach Klasztoru na Świętym Krzyżu oraz rozbudowa „Osady Średniowiecznej”, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury to elementy projektu „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”.

Kilka dni temu, w klasztorze marszałek województwa Adam Jarubas oraz wójt Bielin Sławomir Kopacz podpisali pre-umowę na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 15 mln zł, a kwota dofinansowania z RPOWŚ 2014-2020 (działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego”) – 12 mln 35 tys. zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Zakonem Misjonarzy Oblatów na Św. Krzyżu oraz Wojewódzkim Domem Kultury. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Świętego Krzyża, a w konsekwencji zwiększenia ruchu turystycznego w miejscu będącym sercem Gór Świętokrzyskich oraz w atrakcjach położonych u podnóża Św. Krzyża, a skupionych wokół „Osady Średniowiecznej” w Hucie Szklanej, w gminie Bieliny. Służyć temu mają prace rewitalizacyjne zabytkowego Zespołu Klasztornego oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury. W Sanktuarium przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie w Bazylice, Kaplicy Oleśnickich, Zakrystii, krużgankach i w przedsionku (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). Projekt obejmie również prace ogólnobudowlane w tych pomieszczeniach oraz zakup wyposażenia.

W ramach rozbudowy „Osady Średniowiecznej” powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury prezentująca niematerialne dziedzictwo kultury Ziemi Świętego Krzyża. Zagroda będzie całorocznym, czterokondygnacyjnym obiektem, o pow. 2000 m2. W piwnicach zostanie przygotowana sala mieszcząca 400 osób, natomiast na dwóch piętrach znajdą się ekspozycje multimedialne dotyczące niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego Gór. Ekspozycja zostanie utrzymana w stylu XIX-wiecznej i z początku XX-wiecznej wsi świętokrzyskiej. Natomiast na poddaszu zostanie przygotowana sala gier i zabaw dla dzieci, również nawiązująca do XIX–wiecznych tradycji świętokrzyskich wsi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.