Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego w Rudkach

Nowa Słupia

Rudki znalazły się na trasie, promującej program „Rodzina 500+”. Akcja ta została zainicjowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego – Agatę Wojtyszek w porozumieniu z samorządami lokalnymi z terenu województwa i ma na celu promowanie rządowego projektu „Rodzina 500+” w sposób bezpośredni poprzez spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin.

Władze samorządowe gminy Nowa Słupia wybrały Rudki jako miejsce spotkania z panią Wojewodą. Odbyło się ono 6 kwietnia o godz. 9.00 przed budynkiem Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich.

W imieniu władz gminy Nowa Słupia Wojewodę przywitali wójt – Andrzej Gąsior, radni Rudek: Grażyna Wojtachnia i Łukasz Nowak oraz sołtys Rudek Grzegorz Marczewski. Na spotkanie przybyli również Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Moruś-Mergalska oraz podlegli jej pracownicy socjalni, zajmujący się wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w ramach projektu „Rodzina 500+”.

Zarówno wójt Andrzej Gąsior jak i Kierownik GOPS zapewniali Wojewodę o tym, iż wprowadzanie rządowego programu wspierania rodzin przebiega bez zakłóceń, a wynika to z prawidłowego funkcjonowania systemu, jak również odpowiedniego przeszkolenia osób zatrudnionych do obsługi projektu. Dokumenty są przyjmowane sukcesywnie, nie ma większych problemów z ich kompletowaniem, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej służą radą w wypełnianiu wniosków, wszystko odbywa się sprawnie i płynnie- podkreślała kierownik Moruś-Mergalska.

Pani Wojewoda Agata Wojtyszek zapewniała ze swej strony, że wypłata środków w ramach programu ruszy prawdopodobnie z początkiem maja. Osoby, które już złożyły wnioski i zostaną pozytywnie rozpatrzone również na początku maja otrzymają środki finansowe.

W rozmowach z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami Rudek pani wojewoda wypytywała na jakie cele ewentualnie rodzice mają zamiar przeznaczyć przyznane środki. Opiekunowie najczęściej odpowiadali, że dzięki wsparciu będą mogli zapewnić dzieciom możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć edukacyjnych czy wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Dla niektórych rodzin program ten będzie stanowił pewnego rodzaju wsparcia w codziennych wydatkach na potrzeby egzystencjalne.

Miłym akcentem środowej wizyty wojewody w Rudkach było spotkanie z grupą dzieci z miejscowego przedszkola. Wszystkie maluchy przywitały się z Panią Wojewodą, by na zakończenie ustawić się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Przedszkolaki otrzymały również słodki upominek.

Dodaj komentarz