Wizyta Wojewody Świętokrzyskiego w Rudkach

Nowa Słupia

Rudki znalazły się na trasie, promującej program „Rodzina 500+”. Akcja ta została zainicjowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego – Agatę Wojtyszek w porozumieniu z samorządami lokalnymi z terenu województwa i ma na celu promowanie rządowego projektu „Rodzina 500+” w sposób bezpośredni poprzez spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin.

Władze samorządowe gminy Nowa Słupia wybrały Rudki jako miejsce spotkania z panią Wojewodą. Odbyło się ono 6 kwietnia o godz. 9.00 przed budynkiem Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich.

W imieniu władz gminy Nowa Słupia Wojewodę przywitali wójt – Andrzej Gąsior, radni Rudek: Grażyna Wojtachnia i Łukasz Nowak oraz sołtys Rudek Grzegorz Marczewski. Na spotkanie przybyli również Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Moruś-Mergalska oraz podlegli jej pracownicy socjalni, zajmujący się wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w ramach projektu „Rodzina 500+”.

Zarówno wójt Andrzej Gąsior jak i Kierownik GOPS zapewniali Wojewodę o tym, iż wprowadzanie rządowego programu wspierania rodzin przebiega bez zakłóceń, a wynika to z prawidłowego funkcjonowania systemu, jak również odpowiedniego przeszkolenia osób zatrudnionych do obsługi projektu. Dokumenty są przyjmowane sukcesywnie, nie ma większych problemów z ich kompletowaniem, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej służą radą w wypełnianiu wniosków, wszystko odbywa się sprawnie i płynnie- podkreślała kierownik Moruś-Mergalska.

Pani Wojewoda Agata Wojtyszek zapewniała ze swej strony, że wypłata środków w ramach programu ruszy prawdopodobnie z początkiem maja. Osoby, które już złożyły wnioski i zostaną pozytywnie rozpatrzone również na początku maja otrzymają środki finansowe.

W rozmowach z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami Rudek pani wojewoda wypytywała na jakie cele ewentualnie rodzice mają zamiar przeznaczyć przyznane środki. Opiekunowie najczęściej odpowiadali, że dzięki wsparciu będą mogli zapewnić dzieciom możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć edukacyjnych czy wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Dla niektórych rodzin program ten będzie stanowił pewnego rodzaju wsparcia w codziennych wydatkach na potrzeby egzystencjalne.

Miłym akcentem środowej wizyty wojewody w Rudkach było spotkanie z grupą dzieci z miejscowego przedszkola. Wszystkie maluchy przywitały się z Panią Wojewodą, by na zakończenie ustawić się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Przedszkolaki otrzymały również słodki upominek.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.