Wojewoda doceniła ich za trud

Nowa Słupia

Uroczystość odbyła się w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej. Wyróżnienia wręczono wszystkim tym, którzy wkładają trud w pracę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Doceniono także zaangażowanie w pracę socjalną w środowisku, wykorzystywanie na szeroką skalę instrumentu pracy socjalnej – kontraktu socjalnego oraz kompleksowe podejście do osób i rodzin.

List gratulacyjny oraz okolicznościowa statuetkę z rąk wojewody odebrała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Moruś–Mergalska. – Pragnę przekazać słowa uznania wszystkim pracownikom socjalnym, za ich codzienny trud i szczególny dar niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Jestem przekonany, że to zaszczytne wyróżnienie utwierdza nas jeszcze mocniej w przekonaniu jak odpowiedzialną i ważną misję pełni gmina w zaspokajaniu potrzeb socjalnych naszych mieszkańców – podsumował Andrzej Gąsior, gospodarz gminy Nowa Słupia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.