Statuetka dla samorządu Gminy Nowa Słupia

Nowa Słupia

W niedzielę, 27 września 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się uroczystości z okazji 25 rocznicy wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego.

Samorządowcy z 19 gmin Powiatu Kieleckiego zostali uhonorowani jubileuszowymi statuetkami jako symbol solidnej i solidarnej pracy nad rozwojem regionu świętokrzyskiego.  W imieniu samorządu gminy Nowa Słupia wyróżnienie odebrał Wójt Andrzej Gąsior. Wśród zaproszonych znaleźli się jeszcze radni powiatowi: Danuta Żebrowska oraz Marek Partyka, a Urząd Gminy reprezentowała Agnieszka Kobuz-Widz – Kierownik Referatu Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych.

Ceremonię poprzedziła debata samorządowa z udziałem : Wojewody Świętokrzyskiego – Bożentyny Pałki-Koruby, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierza Kotowskiego, Starosty Kieleckiego – Michała Godowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego – Jana Cedro, Wójt Gminy Raków Aliny Siwonia oraz politologa i socjologa dr Janiny Kowalik z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który wygłosiła kilkunastominutowy wykład na temat idei samorządności w Polsce.

Muzycznego wprowadzenia dokonała Justyna Szymkiewicz, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopuszne brawurowo wykonując znane szlagiery polskich piosenek.

Całość uświetnił występ Salonowej Orkiestry Camerata z Krakowa oraz koncert musicalowo-operetkowy Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej i Tomasza Białka.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.