Podniośle i uroczyście

Nowa Słupia

W przeddzień 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach, odbyły się uroczystości zorganizowane przez Zarząd Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Dowództwo Świętokrzyskiego Batalionu PDS im. „Czwartaków”- ppłk Jarosława Chrobota i proboszcza parafii Rudki ks. dr Kazimierza Harę.

Odznaczono ludzi dobrej woli, którzy wspierają ruch kombatancki i strzelecki. Krzyż Za Zasługi dla Kombatantów z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zdzisława Dobruta otrzymali: ks. dr Kazimierz Hara, proboszcz parafii Rudki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach – Małgorzata Stanioch, Maria Truchlewska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Nowej Słupi, Stanisław Majcher były nauczyciel historii, Jarosław Binkowski ZPWC Mister Rudki.

Barbara Chrobot, Barbara Tatarata, gen. dyw. Jan Grudniewski oraz ppłk Jarosław Chrobot, otrzymali z rąk ks. gen. Rospondka, Krzyże Wierności. Prezes Zarządu, Dowódca Batalionu ppłk Jarosław Chrobot – jako syn muzyka Orkiestry Czwartaków, za zasługi i krzewienie patriotyzmu, za odbudowę miejsc pamięci narodowej z rąk ks. gen. otrzymał historyczną szablę oficerską z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna” symbol przyjęcia do Korpusu Oficerskiego oraz Historyczny Pierścień Czwartaków.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.