Aby wrzesień `39 nigdy się nie powtórzył

Nowa Słupia

W 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej w kościele parafialnym w Nowej Słupi odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne zorganizowane przez Prezesa Związku Kombatantów RPiBWP , Dowódcę Świętokrzyskiego Batalionu PDS im. „Czwartaków” płk ds Jarosława Chrobota oraz Proboszcza parafii ks. Krzysztof Bartochowskiego.

Rocznicowe obchody były okazją do odsłonięcia odrestaurowanej tablicy Pomordowanych w okresie II wojny Mieszkańców gminy Nowa Słupia przez jednego z najstarszych Kombatantów mjr. ds Stanisława Binkowskiego. Tablicę tę ufundował ówczesny Proboszcz, wielki Patriota ks. Walenty Ślusarczyk, twórca pomnika Powstańców Styczniowych, współtwórca pomnika na „Skałce”, twórca muzeum historycznego, którego zbiory obecnie znajdują się w Klasztorze w Wąchocku.

Czas jednak zrobił swoje, dlatego Związek Kombatantów swoim staraniem i finansowym wsparciem odrestaurował pamiątkową tablicę. Dodatkowo została umieszczona tablica, na której twórcy napisali: PRZECHODNIU TA ZIEMIA KRWIĄ NASIĄKNIĘTA. PRZECHODNIU ZATRZYMAJ SIĘ I ODDAJ HOŁD PRZEZ ZADUMĘ, MODLITWĘ, TYM CO ODDALI SWE ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ W II WOJNIE ŚWIATOWEJ Z GMINY NOWA SŁUPIA ABYŚ TY MÓGŁ ŻYĆ W WOLNEJ POLSCE. PAMIĘTAJ, ŻE WOLNOŚĆ NIE JEST DANA NA ZAWSZE, ŻE JEST ONA DLA NAS WSZYSTKICH WARTOŚCIĄ NADRZĘDNĄ”

Zaproszeni goście z wójtem gminy Andrzejem Gąsiorem i delegacją radnych złożyli wieńce i zapalili znicze. Zespół Wesołe Kumoszki zaśpiewał partyzanckie pieśni.

W koncelebrze Mszy św. za ojczyznę, poległych i pomordowanych w czasie wojny uczestniczyli, gospodarz ks. Krzysztof Bartochowski, ks. prałat dr Adam Kończak, ks. płk ds Zbigniew Stanios –Kustosz Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, ks. Paweł Lasek oraz ojciec Dariusz Malajka – Rektor Bazyliki na Świętym Krzyżu. W podniosłej homilii ks. Kończak nawiązał do historycznej, tragicznej prawdy z okresu wojny, do ludobójstwa, do ogromnego zniszczenia naszego kraju, a także do dzisiejszych wartości w bardzo zmaterializowanym świecie.

Ks. Proboszcz podsumował uroczystości stwierdzeniem, że „trzeba robić wszystko, aby wrzesień 1939 r. nie powtórzył się nigdy”.

Na zakończenie odbył się koncert patriotyczny „Droga do wolności” w wykonaniu Kompanii Estradowej „Patrol” pod kierownictwem por. ds Henryka Bartosika ze Świętokrzyskiego Batalionu PDS im. „Czwartaków”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.