Kolejne fundusze europejskie dla Gminy Nowa Słupia

Nowa Słupia

29 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior przy kontrasygnacie skarbnik gminy Danuty Fijas podpisali z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem umowę na dofinansowanie zadań w ramach działania 7. 4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej  i szkoleniowej „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Tym razem szeroki i znaczący strumień „euro” zasili zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach.

Na realizację inwestycji, szczególnie od wielu lat czekała młodzież uczęszczająca do szkoły w Nowej Słupi. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Słupi pozwoli jeszcze lepiej zaplanować i poszerzyć  ofertę zajęć sportowych przy tej szkole – podsumował ceremonię podpisania umów wójt Andrzej Gąsior.

Szacunkowe koszty inwestycji (rzeczywiste koszty poznamy po przetargu):

– koszty przebudowy boiska w Nowej Słupi – 455.503,04 zł

– modernizacja boiska w Rudkach – 511.158,70 zł

– pozostałe koszty – 25.033,00 zł

RAZEM koszty – 991.694,74 zł

Dofinansowanie 75% – 743.771,06 zł

Wkład własny – 247.923,68 zł

 

Termin realizacji zadania do 11.2018 roku.

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.