Nowa Słupia czyni starania o prawa miejskie

Nowa Słupia

Włodarze gminy Nowa Słupia podjęły pierwsze kroki w tym kierunku. Radni, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi podjęli uchwałę w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Nowa Słupia statusu miasta. Przegłosowano też ogłoszenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Przeprowadzone zostaną one w formie otwartych spotkań, oddzielnie dla każdego sołectwa oraz poprzez zbieranie głosów w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy.

Konsultacje w sprawie przywrócenia Nowej Słupi praw miejskich rozpoczną się 1 stycznia 2018 roku i potrwają do końca lutego 2018 roku. Osoby, które nie będą mogły oddać swojego głosu w wyznaczonych terminach zebrań będą mogły to uczynić w Urzędzie Gminy. Osobami uprawnionymi do głosowania są pełnoletni mieszkańcy gminy.

Po konsultacjach radni gminy zdecydują czy skierować do wojewody wniosek o nadanie praw miejskich.

Czy to się opłaci?

Temat wywołuje wiele komentarzy i opinii wśród mieszkańców. Wiele osób zastanawia się, czy nie spowoduje to wzrostu podatków lokalnych, opłat za wodę czy odprowadzanie ścieków. Wójt Andrzej Gąsior zapowiada zdecydowanie – nie.

– Zmiana statusu Nowej Słupi na miasto nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców, ani dla gminy. Nie wzrosną podatki od nieruchomości, opłaty za media (woda, ścieki),  nie trzeba będzie wymieniać dowodów osobistych. Dostęp do Funduszy Europejskich pozostanie na niezmienionym poziomie. Co niezwykle istotne, miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale również na działania zarezerwowane tylko dla miast a Nowa Słupia nadal będzie miała swojego sołtysa – wyjaśnia wójt. – Jestem przekonany, że już w niedługim czasie Nowa Słupia stanie się miastem, podobnie jak nasi sąsiedzi Łagów i Bodzentyn – dodaje. – W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz samych mieszkańców Nowej Słupi proszę wszystkich o głos rzeczowy w dyskusji i udział w konsultacjach. Jestem przekonany, że nie zabraknie z Państwa strony życzliwości i odważnej postawy obywatelskiej i  razem zagłosujemy na TAK za nadaniem Nowej Słupi statusu miasta.

***

Harmonogram spotkań

Bartoszowiny – 5 stycznia, godz. 17:00 – Dom prywatny Bartoszowiny 12

Baszowice – 10 stycznia, godz. 16:00 – Świetlica Baszowice

Cząstków – 17 stycznia, godz. 16:00 – SP Pokrzywianka

Dębniak – 24 stycznia, godz. 16:00 – Dom prywatny Dębniak 105

Dębno – 31 stycznia, godz. 16:00 – Ośrodek Rekolekcyjno-Wychowawczy

Hucisko – 16 lutego, godz. 17:00 – Dom prywatny Hucisko 13

Jeleniów – 23 lutego, godz. 16:00 – SP Jeleniów

Jeziorko – 14 stycznia, godz. 16:00 – SP Jeziorko

Mirocice – 27 stycznia, godz. 16:00 – SP Mirocice

Nowa Słupia – 24 lutego, godz. 16:00 – Świetlica Nowa Słupia

Paprocice – 19 stycznia, godz. 16:00 – SP Paprocice

Pokrzywianka – 23 stycznia, godz. 17:00 – SP Pokrzywianka

Rudki – 3 lutego, godz. 16:00 – GOK

Serwis – 21 lutego, godz. 16:00 – GOK

Skały – 12 stycznia, godz. 17:00 – Dom prywatny Skały 36

Sosnówka – 28 lutego, godz. 16:00 – GOK

Stara Słupia – 17 lutego, godz. 16:00 – SP Stara Słupia

Trzcianka – 7 lutego, godz. 17:00 – Agroturystyka Stanisława Gałdecka

Włochy – 22 lutego, godz. 17:00 – Świetlica OSP Włochy

Wólka Milanowska – 13 stycznia, godz. 17:00 – Centrum Edukacyjne

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.