Ze śpiewem na ustach

Mirzec Starachowice

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek kultywowany jest w gminie Mirzec od czterech lat. Niegdyś na wspólnym śpiewaniu gromadzono się w mirzeckim kościele. W tym roku gościny użyczył Modrzewiowy Dworek, gdzie zgromadzili się przedstawiciele samorządu, szkół, kultury, sołtysi oraz mieszkańcy. Specjalnie dla nich śpiewali: Dziecięcy i Młodzieżowy Zespół Wokalny działające przy mirzeckim Domu Kultury (op. Piotr Spadło), schola parafialna z Mirca (op. Ewa Sabat-Surdy i Piotr Zając), zespoły ludowe: „Tychowianie”, „Małyska Dolina”, „Jutrzenka”, „Trębolanki”, „Gromada”, „Kumosie” i „Osinianki” (op. Piotr Gąsowski) oraz chór parafialny z Mirca „Adaggio” pod batutą Piotra Zająca. Wspólnie odśpiewano „Cichą noc” i „Mizerna, cicha”.

Zwieńczeniem kolędowania było łamanie się opłatkiem oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Modrzewiowy Dworek.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.