Spółka wodna reaktywacja?

Mirzec

Podczas organizowanych do tej pory walnych zebrań mirzeckiej spółki wodnej nie doszło do wyboru nowego zarządu. Po rezygnacji z funkcji przewodniczącego Czesława Raczyńskiego, na czele spółki stoi jej zastępca Jan Zawisza. Jak nas poinformował 9 listopada o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Mircu odbędzie się walne zebranie. To ważna wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy wielokrotnie interweniują w sprawie niedrożnych rowów i zalewanych posesji.

– Gmina zrobiła ze swojej strony wszystko, co było możliwe. Zaktualizowano wszystkie rejestry dla spółki wodnej, dokumenty są dostępne – poinformował wójt Mirosław Seweryn, który dodał, że bez względu czy ustawa się zmieni czy nie, nie wyobraża sobie funkcjonowania gminy bez spółki wodnej.

W związku z przekazaniem dotacji (blisko 6 tys zł.) przez gminę Mirzec dla Gminnej Spółki Wodnej (25 października) rozpoczęły się prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w sołectwach Jagodne, Małyszyn oraz Mirzec II. Prace wykonywane w Małyszynie w kierunku Krzewy, do strugi Zbijówka w miejscowości Jagodne oraz w miejscowości Mirzec Podkowalów, obejmują koszenie skarp oraz dna, wycinanie zakrzaczeń, odmulanie wraz z plantowaniem urobku, udrażnianie przepustów. Zakończenie prace, których wykonawcą się firma z Seredzic, planowane jest do 25 listopada.

Z poszczególnych gmin wybrano delegatów na walne zebranie GSW:

Mirzec I – Marian Stompor, Alicja Dudek, Justyna Derlatka, Mirzec II – Józef Poński, Mirosław Węgrzyn, Jarosław Zaborski, Osiny – Iwona Seweryn, Jan Zawisza, Roman Sobczyk, Gadka – Józef Zając, Henryk Raczyński, Marcin Drabik, Jagodne – Zofia Derlatka, Anna Rafalska, Trębowiec – Sławomir Paszkowski, Marcin Franecki, Tychów Stary – Jan Myszka, Tadeusz Sobczyk, Grzegorz Rokita, Małyszyn – Grzegorz Wieczorek, Iwona Okrutny, Stefan Grabowski, Tychów Nowy – Mariusz Dziewirz, Dariusz Zając, Ostrożanka – Dariusz Chmielewski, Genowefa Kruk.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.