Mamy nowy Zarząd OSP

Mirzec

W Tychowie Starym odbył się zjazd delegatów z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Mirzec. Wybory nowego składu zarządu oddziału Gminnego Związku OSP poprzedziło sprawozdanie z działalności Zarządu minionej kadencji za co otrzymał absolutorium.

Obecni na zjeździe delegaci wybrali nowy Zarząd. Na jego czele stanął Tadeusz Sobczyk, który objął funkcję prezes, wiceprezesem zostali Mirosław Seweryn i Ireneusz Zagajny. Funkcję sekretarza objął Władysław Zając. Skarbnikiem został Zygmunt Sołtykiewicz, komendantem gminnym Paweł Staszałek, a członkiem prezydium Marcin Driański. W skład Zarządu weszli również: Piotr Majewski, Marek Minda, Henryk Niewczas, Stefan Niewczas, Zbigniew Obara, Sławomir Paszkowski, Maciej Rokita, Krzysztof Turek, Renata Witkowska, Sławomir Zięba.

Przedstawicielami w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Tadeusz Sobczyk, Paweł Staszałek oraz Ireneusz Zagajny.

Komisji rewizyjnej przewodniczy Andrzej Serafin, sekretarzem jest Grzegorz Lech, a członkiem Paweł Kwapisz.

***

Czy wiesz, że…

Na terenie gminy Mirzec działa osiem jednostek, liczących 381 członków, w tym 22 kobiety. Pięć jednostek należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Gadka, Mirzec, Tychów Stary, Ostrożanka, Osiny). W szeregach strażaków jest 329 członków zwyczajnych, 9 wspierających i 43 honorowych. Spośród członków zwyczajnych 149 druhów może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przy jednostkach działa osiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych skupiających 102 członków oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza w Osinach. Wszystkie jednostki posiadają murowane strażnice i wyposażone są w samochody pożarnicze. Inwestycji wymagają remizy w Ostrożance, Tychowie Nowym, Osinach, Jagodnem i w Mircu.

W ostatnich pięciu latach mirzeccy strażacy interweniowali w 672 różnych zdarzeniach. Najczęściej wyjeżdżała OSP Mirzec – 183 raz a najmniej OSP Tychów Nowy – 16.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.