starachowice
home
RSS

Możliwości a oczekiwania

 • Napisany przez:
 • Skomentuj

Choć do wdrożenia drugiego etapu rewitalizacji Mirca jeszcze daleko, główne założenia tego przedsięwzięcia konsultowano z mieszkańcami. Plany są ambitne. Wydaje się jednak, że oczekiwania mieszkańców z możliwościami nieco się rozmijają.…

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-2022 obejmuje 16 zadań inwestycyjnych i osiem zadań społecznych. Przedsięwzięcie to w dużej mierze angażuje Urząd Gminy, po stronie którego szacunkowa wartość projektu opiewa na sumę 6,4 mln zł. Założono w nim jednak udział sektora prywatnego, gdzie finansowy udział przedsiębiorców oszacowano na  2,3 mln zł.

Wizja jest ambitna – przewiduje: „ożywienie kryzysowego obszaru w centrum Mirca z podniesieniem atrakcyjności przestrzeni wiejskiej dla turystów i inwestorów, wsparte rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, polepszeniem jakości usług publicznych i społecznych oraz odnową obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej w kierunku wzrostu poziomu życia mieszkańców”.

Czy projekt rewitalizacji uwzględnia jednak to, o czym myślą mieszkańcy. Czy planowane zadania inwestycyjne, opiewające na setki tysięcy złotych odzwierciedlają oczekiwania mieszkańców? O ograniczonych możliwościach tego przedsięwzięcia mówi sam wójt Mirosław Seweryn.

– Ta rewitalizacji przestrzeni publicznej ogranicza nas planem zagospodarowania przestrzennego – nie ukrywa wójt Seweryn. – Do drugiego etapu rewitalizacji centrum Mirca przystąpiliśmy głownie po to, by doposażyć Ośrodek Zdrowia w Mircu. Musimy to zrobić, bo możemy nie mieć kontraktu z NFZ na świadczenie usług medycznych. W otoczeniu samego Ośrodka nie powstanie taka infrastruktura, jakiej byśmy oczekiwali, co to tereny rolne. Koło Orlika możemy wygospodarować zbiornik wodny, ławeczki, oświetlenie. Przewidziano odnowienie  pomnika oraz strażnicy, pod warunkiem, że powstanie tam Centrum Informacji Turystycznej. Za Dworkiem Modrzewiowym możemy wygospodarować parę miejsc parkingowych i oraz ścieżkę zdrowia dla poprawy wad postawy u dzieci i młodzieży. Będziemy pracować nad zmianą planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na działalność usługową, ale to potrwa. Najpierw musimy uwzględnić te zmiany w studium. Sam jestem tym zmartwiony, bo inaczej sobie wyobrażałem drugi etap rewitalizacji – przyznaje.

Jak dodaje wójt, to co ostatecznie powstanie w terenie jest jeszcze w fazie uzgodnień i będzie konsultowane z mieszkańcami. Pierwsze przymiarki do tego dokumentu odbyły się w ub. piątek, 13 maja w Urzędzie Gminy. W prezentacji multimedialnej pokazano priorytety inwestycyjne zarówno w ramach sektora publicznego, jak i prywatnego. A wśród nich te zadania, o których mówił wójt z rewitalizacją ośrodka zdrowia na czele. Ponadto: przebudowa drogi Mirzec Podborki Majorat, zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej w centrum Mirca, zagospodarowanie terenu w miejscowości Mirzec-Malcówki w Kierunku rozwoju rekreacji i turystyki wiejskiej, poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniem przez zakup samochodu pożarniczego, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, wyeksponowanie pomników przyrody, powstanie miejsc integracji na terenie paku przydworskiego, rozbudowa i modernizacja Zakładu Betoniarskiego w Mircu Starym, modernizacja Restauracji Wiktoria, temormodernizacja obiektu handlowego i magazynowego w Mircu Majorat, infrastruktura edukacyjno-rekreacyjna w zagrodzie wiejskiej w Mircu Malcówki, kompleksowa rozbudowa Domu Opieki Helena, termomodernizacja budynków jednorodzinnych, wyposażenie zakładu „Gold Hair” w Mircu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Mirzec

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Okolice Pawłów Wąchock Mirzec Brody Nowa Słupia Bodzentyn

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5