Prace w kierunku gimnastki korekcyjnej

flash Mirzec

W gminie Mirzec trwają prace organizacyjne w kierunku opracowania Programu gimnastyki korekcyjnej i zapobiegania wadom postawy ciała wśród uczniów z terenu gminy Mirzec na lata 2017 -2022.

Motywacją do wdrożenia programu są wyniki testów przesiewowych u uczniów mirzeckich szkół, które są coraz gorsze. Zdaniem Reginy Seweryn, pielęgniarki środowiskowej wykonującej testy, należałoby podjąć działania naprawcze określone w programie, jako rozwiązania narastającego problemu.

Program gimnastyki korekcyjnej i zapobiegania wadom postawy ciała wśród uczniów gminy Mirzec byłby również integralnie powiązany i komplementarny z działaniami rewitalizacyjnymi infrastruktury publicznej ośrodka zdrowia w Mircu i zdegradowanych otwartych terenów publicznych, na których planowane jest utworzenie stref: turystyki, relaksu i aktywności. Te priorytetowe zadania inwestycyjne planowane są do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Gorącym entuzjastą programu gimnastyki jest wójt Mirosław Seweryn. W celu omówienia koncepcji projektowej programu na zaproszenie wójta, 7 kwietnia br. odbyło się spotkanie w urzędzie gminy w Mircu. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę wobec przedstawionych celów i zadań planowanych do umieszczenia w programu. Formalnym początkiem wszczęcia działań programowych będzie na wniosek wójta Mirosława Seweryna – propozycja podjęcia uchwały Rady Gminy w Mircu ws przystąpienia do opracowania Programu gimnastyki korekcyjnej. Rysują się też szanse współpracy z podmiotami zewnętrznymi w kierunku diagnozy wad postawy o czym poinformował docent Wilczyński, deklarując także wolę bycia ekspertem w urzeczywistnianiu wdrażania programu. W konkluzji spotkania jego uczestnicy w pełni zaaprobowali cel Programu, mianowicie, rozwiązywanie problematyki wad postawy ciała dzieci i młodzieży z terenu gminy Mirzec poprzez propagowanie nawyku aktywności ruchowej w formie gimnastyki korekcyjnej, kształtowania świadomości zdrowego stylu życia z zamiarem poprawy ogólnej sprawności ruchowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.