Na co wydamy sołeckie fundusze?

flash Mirzec

Mieszkańcy gminy Mirzec zdecydowali na co chcą wydać przyszłoroczny Fundusz Sołecki. Sprawdź, co zostanie zrobione na terenie Twojej wsi.

Mieszkańcy gminy Mirzec mieli możliwość decydowania o podziale pieniędzy na przyszły rok z Funduszu Sołeckiego. Podczas zebrań wiejskich, które odbywały się we wrześniu uchwalano budżety na poziomie każdej wsi. Do podziału w skali gminy było ponad 250 tys zł. Pieniądze zostały podzielone pomiędzy poszczególne sołectwa w zależności od liczby mieszkańców. Większość z nich miała do dyspozycji po 28.214 zł. Najmniej do wydania miała Ostrożanka – niewiele ponad 18 tys. zł.

– Mamy nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał, jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu, i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkańców gminy Mirzec – zachęcali włodarze gminy.

Mieszkańcy wybrali najpilniejsze do zrealizowania zadania na przyszły rok.

– Ostrożanka – odnowienie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

– Trębowiec – wymiana wykładziny i okien w budynku szkoły podstawowej. Z Funduszu Sołeckiego zakupione zostaną również stroje (bluzki i spódnice) dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich

– Mirzec I i II postawił na oświetlenie uliczne – w Mircu I zostanie wybudowane oświetlenie uliczne przy drodze Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza, w Mircu II oświetlenie ma powstać na odcinku Mirzec Poduchowne – Mirzec Korzonek

– Małyszyn – wybrał wyposażenie dla świetlicy wiejskiej. Zakupione zostaną namiot ogrodowe, grill, stoły, krzesła itp. Słowem to co niezbędne do organizowania plenerowych imprez.

– Osiny – podobnie jak Mirzec zainwestuje w oświetlenie uliczne. Ma ono powstać przy drodze powiatowej w Osinach Mokra Niwa.

– Tychów Stary – tak samo jak Małyszyn będzie inwestował w wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy Ochotniej Straży Pożarnej. Zakupione mają zostać krzesła, szafa wnękowa, stół do tenisa. Na Funduszu Sołeckim skorzysta tu również miejscowa szkoła – planowany jest zakup mebli do sal lekcyjnych i sztandaru. To część przygotowania do jubileuszu 100-lecia istnienia, który tychowska placówka ma świętować w przyszłym roku.

– Tychów Nowy – wybrał wymianę pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

– Gadka – ma wykonać izolację przy południowej ścianie budynku szkoły podstawowej ze względu na wilgoć, która powoduje niszczenie budynku

– Jagodne – mieszkańcy postanowili przeznaczyć swoje fundusze na wymianę dachu w budynku szkoły podstawowej.

Niektóre z założonych inwestycji przekraczają wartość sołeckich funduszy. Konieczne będzie ich dofinansowanie z budżetu gminy, jak np. oświetlenie z Mircu czy wymiana dachu na szkole w Jagodnem. Czy radni przychylą się do wniosków mieszkańców? Przekonamy się niebawem. Decyzje mieszkańców muszą zostać poparte w drodze uchwały Rady Gminy.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.