Sołtys bez konkurencji

Mirzec

Ostrożanka, jedno z najaktywniejszych sołectw gminy Mirzec, wyjątkowe pod względem wykorzystania pieniędzy z funduszu tzw. inicjatyw lokalnych (dwukrotnie po nie sięgała) po raz kolejny dowiodła swojego profesjonalizmu i zdecydowania. Wyrazem tego były sołeckie wybory. W sali miejscowej Szkoły Podstawowej (29 stycznia) zgromadziło się ponad sto osób. Do sprawowania zaszczytnej we wsi funkcji zgłoszono trzech kandydatów. Dwóch z nich: Łukasz Przygoda i Jacek Obara nie wyrazili chęci startu w wyborach. Dlatego jedynym kandydatem pozostał dotychczasowy sołtys Tadeusz Chojnacki. Jego kandydaturę poparło 96 mieszkańców. Tym samym został wybrany na kolejną kadencję.

Mieszkańcy Ostrożanki dokonali również wyboru członków rady Sołeckiej. Zdecydowali, że stanowiska przewodniczącego RS i sołtysa będą rozdzielone, a rada sołecka liczyć będzie 7 osób.

W jej składzie znaleźli się Łukasz Przygoda, przewodniczący, Zofia Myszka, Edyta Nachyła, Zofia Bernacka, Mariusz Chojnacki, Andrzej Marlica i Tadeusz Chojnacki.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.