Czyj pomnik doczekał się renowacji?

Mirzec

Zakończyły się prace renowacyjne nagrobka Jadwigi Prendowskiej na cmentarzu w Czyżowie Szlacheckim. Koszt tej inwestycji, na którą gmina pozyskała 10 tys. zł. dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 12 tys. zł. Wykonawcą był Wojciech Wdowski, konserwator zabytków z Radomia, który odtworzył nagrobek w stylu nawiązującym do skromnego życia J. Prendowskiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.