Mamy upragnioną drogę!

Mirzec

Od wielu lat mieszkańcy Jagodnego czekali na drogę prowadzącą do najstarszej części wsi nazywanej przez miejscowych Rzymem.

7 lipca br. dokonano odbioru robót drogowych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Jagodne Stara Wieś”. Na długości ponad 321 m została wykonana nowa nawierzchnia mineralno–bitumiczna, utwardzono pobocze łamanym kruszywem, został wyremontowany przepust żelbetowy, wykonano nową ścianę oporową, barierę ochronną, umocniono skarpę za pomocą płyt ażurowych. Powierzchnia utwardzonych poboczy wyniosła 338 m2.

Inwestycję wykonała firma Budromost Starachowice z Wąchocka. Wartość podpisanej umowy wyniosła 201.721,01 zł. Dodatkowo drogę oznakowano znakami drogowymi A7, U9a oraz U9b.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował mieszkańcom za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość podczas prowadzonych prac. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo użytkowników, ułatwi dojazd do posesji oraz wzrośnie estetyka Jagodnego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.