Mirzecka Majówka 2017

Mirzec

Majowe świętowanie w Mircu, 3 maja rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Leonarda, której przewodniczyli ks. Daniel Kobierski i ks. Dariusz Jasiński. Eucharystia sprawowana w intencji ojczyzny, zgromadziła liczne grono mieszkańców, poczty sztandarowe jednostek OSP i szkół z terenu gminy oraz przedstawicieli władz. Była to okazja do uczczenia i upamiętnienia 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Wójt Mirosław Seweryn w okolicznościowym przemówieniu złożył mieszkańcom gminy życzenia, dziękując za przygotowanie majowego święta. Swój udział mieli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trębowcu, którzy zaprezentowali okolicznościowy program według scenariusza Krystyny Tomkowskiej, dyrektor szkoły.

Plenerowe świętowanie zainaugurowały zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wśród dziewcząt zwyciężyła MDP Mirzec a drugie miejsce zajęła MDP Osiny. W kategorii chłopców także najlepsza była MDP Mirzec. Drugie miejsce zajęła MDP Ostrożanka a trzecie MDP Trębowiec. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i medale.

Najważniejszym punktem programu był I Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych. Wzięło w nim udział pięć zespołów: „Sejm”, „LLA”, „Sąsiedzi”, „Szmelc Paka” i „Paradise”, których występy urozmaicały humorystyczne scenki, monologi i dialogi z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich. Najlepiej podczas przeglądu zaprezentował się zespół „Paradise”, który zdobył pierwsze miejsce. Drugie miejsce otrzymała Kapela „Sąsiedzi” a trzecie zespół „Sejm”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a najlepsi także bony towarowe. Wśród głosujących wylosowano jednego szczęśliwca, który również otrzymał bon towarowy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.