Pozbądź się azbestu

Mirzec

Urząd Gminy w Mircu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu posesji położonych w gminie Mirzec. Wnioski należy składać do  31 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Mircu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy  w Mircu – tel. (041) 276 71 80, pok. nr 314, gdzie można pobrać formularz do wypełnienia. Jest on również dostępny na stronie internetowej: www.mirzec.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, a także w „Biuletynie Informacji Publicznej”. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.